Bibliotheek PDF EPUB

Waarvan akte - J. Vos

J. Vos boek Waarvan akte Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2004
DIMENSIE: 4,85
ISBN: 9789023240662
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J. Vos

Omschrijving:

Sinds de Middelbaar Onderwijswet van 1863 waren er twee wegen naar het leraarschap: de universiteit en het staatsexamen voor de bevoegdheid tot het geven van les in het middelbaar onderwijs, de zogenaamde MO-akte. Omdat het gemis aan een systematische voorbereiding op het zware MO-examen steeds nadrukkelijker werd gevoeld, stichtten particuliere instanties vanaf 1912 MO-opleidingen, die gelegenheid boden tot het volgen van deeltijdcursussen. Hiervan werd vooral gebruik gemaakt door onderwijzers werkzaam in het lager onderwijs. Gedurende een groot deel van hun bestaan van 1912 tot hun incorporatie in het HBO in 1987 leverden de MO-opleidingen bijna de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs. Daarmee bepaalden ze in kwantitatief en kwalitatief opzicht mede het beeld en de betekenis van het leraarschap en van het sterk expanderende onderwijs in de twintigste eeuw.

...s, laat hij zien hoe rijk taal kan zijn. Waarvan akte? Economisch perspectief op de verplichte inschakeling van de notaris in de obligatoire fase Prof ... Waarvan Akte Improtheater - Startpagina | Facebook ... . dr. Barbara Baarsma m.m.v. drs. Peter Risseeuw "De wetenschap dat het goed is" SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Akte kan verwijzen naar: . een daad, een handeling; akte (toneel), een onderdeel van een toneelstuk of opera Akte (document), een officieel stuk een schriftstuk dat toestemming of toelating tot iets of een bevoegdheid verleent, bijvoorbeeld een akte (school), een diploma van een opleiding; een staatsstuk waarin een overeenkomst is vastgelegd (bijvoorbeeld de Akte van Harmonie (1670) of de Akte ... Waarvan akte "Geloof ze toch niet - al die heilsprofeten die bezwerend de vinger heffen en die zeggen: het gaat door, niemand sterft ooit, achter ... Wat betekent de uitdrukking: "Waarvan akte"? - GoeieVraag ... ... Waarvan akte "Geloof ze toch niet - al die heilsprofeten die bezwerend de vinger heffen en die zeggen: het gaat door, niemand sterft ooit, achter elke grauwe wolk schittert de zon, weet je wel - geloof ze niet, want mensen gaan wel degelijk dood, helemaal, volkomen naar de haaien gaan ze, naar het pierenland, ik voel het toch zeker wel in mijn ingewanden, hoe alles verrot, laat die vinger ... Waarvan Akte. 25 likes. Waarvan Akte is een muzikaal duo, bestaande uit Joshua van den Hooff en Rico Stroobant. in hedendaagse spelling: akte, beschikking, contract, exploot, proces-verbaal, vonnis. Akte — beschikking — contract — exploit — proces-verbaal — vonnis. Akte noemt men elk geschrift door een openbaar ambtenaar of het bevoegd gezag in den voorgeschreven vorm opgemaakt om tot bewijs van de feiten te dienen.Het is de algemeene naam, waarmede ook de andere genoemde geschriften in het ......