Bibliotheek PDF EPUB

Het Biologische Misverstand - Dick Mesland

Het Biologische Misverstand U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2007-06-01
DIMENSIE: 11,78
ISBN: 9789086840106
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Dick Mesland

Omschrijving:

In de oudheid begrepen grote denkers als Hermes en Plato, vele eeuwen later Spinoza, Kant en Schopenhauer en in meer recente tijd ook Pauli, dat de waargenomen werkelijkheid niet de 'ware' kon zijn, maar slechts een afbeelding daarvan. Dat inzicht blijkt in onze tijd door de wetenschap niet of nauwelijks te worden gedeeld.In dit boek wordt aangetoond dat ons moderne denken over de tastbare werkelijkheid berust op een misverstand. De werkelijkheid, die we dagelijks ervaren en die het object is van de natuurwetenschappen en waarvan de gevonden eigenschappen en wetmatigheden de basis vormen voor onze technologie, bestaat uiteraard. Maar als zodanig bestaat ze uitsluitend en alleen door tussenkomst van het menselijk lichaam. Dat feit wordt in het algemeen over het hoofd gezien.Door middel van dialogen wordt op overtuigende wijze aangetoond dat er in onze leefwereld een oorzakelijke Werkelijkheid moet bestaan. Mede door de rol die wordt toegekend aan bewustzijn, slaat dit boek daarom een brug tussen hen die hun opvattingen baseren op wetenschappelijke feiten en hen die menen dat er 'meer' is. Op de Iezer met belangstelling voor natuurwetenschappen, en de daaruit voorrvloeiende vragen over leven en werkelijkheid, zal dit werk een blijvende indruk achterlaten.Dr. Dick Mesland (1943) is bioloog. Hij was onder meer werkzaam als hoofdwetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Kanker Insti-tuut te Amsterdam en bij het Europese Ruimtevaart Agentschap als wetenschappelijk projectleidervoor diverse ruimteprojecten.Dat wat in het bewustzijn wordt afgebeeld wordt door Mesland gezien als een afgeleide van die ''echte'' Realiteit, of een functie van die Realiteit. In de dialoog over dit onderwerp komt stapscjewijze Meslands originele uisie op het bewust-zijn naar voren, die een totaal andere is dan algemeen wordt aangenomen. Vaak als ik met een voorbeeld dacht te komen wat niet zou stroken met zijn opvattingen, werd datzelfde punt even later besproken en weerlegd. En dat is de kracht uan dit boek. Het boeit, nodigt uit tot denken en tegenspraak zonder dat je het hele bouwwerk zomaar onderuit kan halen. (uit het nawoord van Prof. Dr. Dick Swaab)

...D - Belgische - Vlaams-Brabant DILBEEK 1700 Het lezen van het stukje zet me echter ook aan het denken over de hoeveelheid misverstanden en fabels die er bestaan over voeding ... Misverstanden rond de evolutietheorie | SKEPP ... . Neem bijvoorbeeld de biologische potjes. Daarbij heeft het voor mens, dier en milieu een hoop voordelen én biedt het mogelijkheden voor elke portemonnee. Als je bij het boodschappen doen kiest voor duurzamere producten, help je daarmee de wereld en draag je dus bij aan het behoud van onze planeet. Natuurlijk gaat dat in kleine stapjes: te beginnen met het aankaarten van misverstanden. Het is daarom altijd belangrijk om te kijken hoe je huid op de (natuurlijke) ingre ... Het Biologische Misverstand | BoekenPlatform.nl ... . Natuurlijk gaat dat in kleine stapjes: te beginnen met het aankaarten van misverstanden. Het is daarom altijd belangrijk om te kijken hoe je huid op de (natuurlijke) ingrediënten reageert. Biologisch . Bij biologische producten zijn geen ingrediënten gebruikt die geproduceerd zijn met synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Organic is de Engelse term voor biologisch en wordt ook veel gebruikt. In het openingsessay van De som van misverstanden beschrijft 't Hart hoe de boeken die hij geleidelijk aan ontdekte hem vormden en begeleidden. Al op twaalfjarige leeftijd bestemt hij een schoolschrift voor de 'Catalogus van de bibliotheek van Maarten 't Hart'. Misverstand 1) blunder 2) Dwaalbegrip 3) Een verkeerd begrijpen 4) Fout 5) Iets niet begrijpen 6) Mal-à-propos 7) Malentendu 8) Misgreep 9) Misrekening 10) Misser 11) Misslag 12) Misstap 13) Misvatting 14) Niet gewilde ruzie 15) Onduidelijkheid 16) Onenigheid 17) Ongegronde gedachte of mening 18) Spraakverwarring Er bestaan veel misverstanden rondom parkinson. Lees hier hoe wij 200 van de grootste misverstanden rondom de ziekte proberen weg te nemen. Het misverstand vrouw (oorspronkelijk The Feminine Mystique) is een feministisch standaardwerk van de hand van Betty Friedan dat in 1963 verscheen en in de Verenigde Staten de aanzet gaf tot de tweede feministische golf. In het boek beschrijft en analyseert Friedan het onbehagen van Amerikaanse vrouwen met de hun door de samenleving opgedrongen rol van echtgenote, moeder en huisvrouw. Dit zijn de grootste misverstanden over de introvert (en waarom het oké is als je het bent) Je merkt het op kantoor. Degenen die altijd de aandacht vragen door uitdrukkelijk aanwezig te zijn, krijgen ook de aandacht. Ook al is jouw idee beter en heb je er langer over nagedacht: jouw stem horen ze niet. ADHD kan zijn veroorzaakt door biologische factoren, maar het voor ADHD typerende probleemgedrag kan ook voortvloeien uit leerproblemen, tekorten in de impulshuishouding en slechte gezins- en opvoedingsomstandigheden. De auteurs gaan in op het misverstand dat ADHD onvermijdelijk moet leiden tot delinquent gedrag. Je zult mij dus niet horen mopperen over pakweg Redbad omdat het historisch niet klopt - al is ook dat zo - maar omdat de film gewoon slecht is als film. Er is dus weinig reden om het misverstand van de wulpse Salome, te vinden in allerlei toneelstukken en schilderijen, recht te zetten. Behalve dan dat het misverstand zo veel voorkomt. Het is technisch uitdagend, fascinerend en zeer interessant en het levert geld op, althans daar gaan we vanuit. Anders zouden we het niet doen. Het risico van al dit gemanipuleer is uiteraard ook dat het wel eens mislukt. En het mislukt veelal op een manier die we niet direct herkennen....