Bibliotheek PDF EPUB

Interreligieus leren op de basissch - Hermans, Uitgeverij

Hermans, Uitgeverij Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2005-12-01
DIMENSIE: 4,34
ISBN: 9789055736775
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Hermans, Uitgeverij

Omschrijving:

Kinderen komen op school en op straat kinderen tegen met heel verschillende culturele en religieuze achtergronden. De basisschool heeft een verantwoordelijkheid om kinderen te leren in deze culturele en religieuze pluraliteit hun eigen weg te vinden. De basis voor een respectvol samenleven waarin mensen elkaar ontmoeten wordt (mede) in de school gelegd. Er lijkt een breed draagvlak te zijn voor interreligieus leren onder alle betrokkenen. Niet duidelijk is echter wat dit betekent voor de ontwikkeling van het vak godsdienst/ levensbeschouwing en voor de identiteit van de school. Op beide probleemvelden wordt in deze bundel ingegaan. Ten aanzien van het vak godsdienst/ levensbeschouwing gaat het om vragen als: Wat is eigenlijk het doel van interreligieus leren? In hoeverre zijn kinderen in staat om deel te nemen aan een gesprek over andere religies? Hoe pak je dit precies aan in de klas? Kun je als leerkracht de communicatie tussen kinderen vanuit verschillende religies organiseren? Wat voor opvatting heb je over het kind en zijn of haar competenties? De aanwezigheid van kinderen uit andere religies stelt ook nieuwe vragen ten aanzien van de identiteit van de school. Welke competenties hebben leerkrachten nodig om aan deze nieuwe taak van interreligieus leren gestalte te geven? Welke stappen kan een bestuur zetten om schoolontwikkeling met het oog op het verwerven van deze competenties te stimuleren? Hoe kan men deze schoolontwikkeling laten plaatsvinden waarin een koppeling tot stand komt tussen de reflectiviteit van de leerkracht en de identiteit van de school? Over welke competenties moeten leraren beschikken om gestalte te geven aan rituele vorming in de context van een multireligieuze leerlingpopulatie? Hoe ziet een identiteitsberaad eruit, dat uitgaat van betekenissen in de alledaagse schoolpraktijk?

...komen en „dialoog‟ moet het kernwoord van interreligieus leren vormen ... Het evoluerende bahá'í-perspectief op interreligieus ... ... . Op die manier wil men een stap verder voor elk interreligieus leren. Het is de bedoeling van onze bijdrage drie aspecten of dimensies van dit interreligieus leren, op te vatten als interreligieus gesprek, scherp te stellen en uit te diepen. Alteriteit als grondslag voor het verschil In een eerste beweging willen we aangeven hoe de pluraliteit en dus ook het verschil tussen We leren te luisteren, reflecteren, en communiceren met elkaar op een wijze die gemeenschappelijk begrip bevordert." "In deze setting is het van belang om niet de aandacht te vestigen op ... PDF Interreligieus leren op middelbare scholen in Augsburg ... ." "In deze setting is het van belang om niet de aandacht te vestigen op verschillen, maar om te proberen te bouwen aan wat wij allen met elkaar gemeen hebben, en dat is eigenlijk erg veel," zo zegt zij. Daarom staat niet een inleiding in de eigen religieuze traditie voorop, maar gaat het er in de interreligieuze educatie op de eerste plaats om dat leerlingen de verschillende religieuze tradities, waarmee ze concreet in aanraking komen in hun omgeving, dus ook van andersgelovigen, leren verstaan om zodoende een open en respectvolle houding te ontwikkelen tegenover deze tradities en ... Title: Participerend leren en interreligieus leren. Author(s): Sterkens, C.J.A. Publication year: 2002: In: Hermans, C.A.M. (ed.), Participerend leren in debat. Op de basisschool gaat het lezen en schrijven gelijk op. Dat begint al bij de kleuters. Zij maken op een speelse manier kennis met letters en schrijfpatronen. In groep 3 leert je kind alle letters lezen en schrijven en de losse letters aan elkaar te verbinden. In groep 4 gaat je kind verder met oefenen en leert hij de woordjes en zinnen tot een ... Interreligieus slaat een brug tussen esoterische filosofieën en de alledaagse praktijk. Eeuwenoude wijsheden van spirituele meesters blijken in onze huidige tijdsgeest namelijk actueler dan ooit tevoren. 5-dec-2019 - Verzamelboard begrijpend luisteren/lezen. Bekijk meer ideeën over Lezen, Begrijpend lezen, Leren lezen. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Basisschool De Kroevert - Kronenberg & Evertsoord. De Kroevert is een basisschool die openstaat voor alle kinderen. De kinderen die onze school bezoeken wonen veelal in Kronenberg of Evertsoord. De naam van onze school is samengesteld uit deze twee plaatsnamen. In een tijd van religieuze spanningen en maatschappelijk debat over religieuze conflicten, is er grote behoefte aan bruggenbouwers. Die worden nu opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een gesprek met hoogleraar Marianne Moyaert, over de rol van deze bruggenbouwers en het belang van interreligieuze dialoog. Marianne Moyaert (1979) kiest haar woorden zorgvuldig, herformuleert en zoekt ... Daarnaast is de leerling zich bewust van de leerstand waarin hij zich bevindt en van de emoties die daarmee gepaard gaan. Niet één methode, maar specifieke feedback van de leermeester op het juiste moment tijdens het leerproces, is de sleutel tot het leren-leren. Leren leren gaat over het bewust zijn: Dat je leert, Wat je leert, Hoe je leert, Om elkaar te leren kennen hebben we met elkaar geleefd, gestudeerd, gegeten , gedanst, gediscussieerd en de dialoog ingeoefend in elk van de 5 landen. We hebben ons verspieders gevoeld van een droom van een land waar interreligieus leren ingeoefend mag worden. 3-dec-2019 - Bekijk het bord 'Begrijpend lezen' van jufstuff, dat wordt gevolgd door 3976 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Begrijpend lezen, Lezen, Leren lezen. Godsdienstonderricht op school anno 2000. Een praktisch-theologisch perspectief, in H. LOMBAERTS & B. ROEBBEN (red.), Godsdienst op school in de branding. Een tussentijdse balans (Cahiers voor Didactiek 7), Deurne, Wolters Plantyn, 2000, 47-65. Interreligieus leren op school. De i van iPabo staat voor interreligieus onderwijs. De diversiteit in de samenleving en daarmee op de basisschool geeft invulling aan het onderwijs op de pabo. Of je nu wel of geen godsdienstige achtergrond hebt, bij Hogeschool iPabo maak je kennis met diverse religieuze richtingen. Je leert over de verschillende tradities, feesten en normen en... Read more » thema interreligieus leren op theoretisch niveau aan de orde: informatie over opvattingen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, zoals daar in de eigen traditie tegenaan word...