Bibliotheek PDF EPUB

Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden, berustende op 't provinciaal archief van Limburg. uitgegeven op last der provinciale staten - Anonymous

Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden, berustende op 't provinciaal archief van Limburg. uitgegeven op last der provinciale staten U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: maart 2011
DIMENSIE: 9,47
ISBN: 9781241395230
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Anonymous

Omschrijving:

none

...ut, Van Assendelft, Van Nijenrode, Van Reede, Van Rodenburg, Van Tyel en Van Scadick omstreeks 1635 te zijnen huize zijn achtergebleven ... Zoeken - CBGBibliotheek.nl ... . Het oorkonde erelid mag best wat toelichting geven op de gemaakte keuze. De ontvanger van een oorkonde erelid zal in vrijwel alle gevallen vrijgesteld worden van diens contributie bijdrage. Een oorkonde erelid ontwerpen voor je vereniging of club is wat we graag doen bij Certificaatopmaat. Wegens de belangrijkheid van de stukken, welke de archieven van de regeeringslichamen uit het tijdperk 1576-1588 vormen, en de ongewe ... Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden ... ... . Wegens de belangrijkheid van de stukken, welke de archieven van de regeeringslichamen uit het tijdperk 1576-1588 vormen, en de ongewenschtheid om de beschrijving er van uit te stellen tot eene volledige nieuwe inventarisatie van het archief der Staten-Generaal en dat van den Raad van State, werd het plan opgevat eene inventarisatie op te zetten, welke omvatten zou: het archief van de Griffie ... Hij bezat het vergevingsrecht van de prebenden der kanunniken en de overige beneficies, met name van het altaar van de H. Maria Magdalena (1297, 1398) en van de ambten van pastoor te Sint Odiliënberg, Vlodrop en Steinkirchen.(56) [NOTE Willemsen, Oorkonden en bescheiden, 246; RHCL, archief kathedraal kapittel, inv.nrs. 20, 23, 447, 450.] ALGEMEEN. 1-7 Kerke- en notulenboeken delen 1 Kerkeboek, aangelegd ca. 1612, bijgehouden tot Hierin: - handelingen van de kerkeraad doopinschrijvingen 1633 (fol. 82). - lidmatenlijst met oudere inschrijvingen vanaf 1609 en bijgehouden tot ca (met marginale aantekeningen betr. overlijden etc.) (fol vso). - ondertrouw- en trouwinschrijvingen (fol. 41 en 63/63vso). - regeling van de plaatsing der ... De Heeren en Graven van Culemborg. De eerste heer van Culemborg, die in het archief voorkomt, is Hubrecht van Bosinchem, erfschenker van het Sticht, die in 1281 een hoeve te "Kulenborg", waarop zijn kasteel is gesticht, van het kapittel van Oudmunster te Utrecht als vrij goed ontvangt en het kasteel daarna in leen opdraagt aan den graaf van Gelre. Enkelvoudigebeschrijving: 1957 Register op: Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het grafelijke Huis van Holland, 1006-1299, uitgegeven in Bijdragen en medeelingen van het Historisch Genootschap, deel 33 1912, door J.L. van Dalen Archieven van Stadsarchief Vlaardingen. II Visserij, koopvaardij, scheepsbouw en haven c.a. 0193: Vidimus van de deken enhet kapittel van Onze Lieve Vrouwe kerk van Geervliet van de akte van 1275, waar Floris V, graaf van Holland, Gerard van Wateringen begiftigt met het alleenrecht van de visserij voor de sluizen van Vlaardingen, Deze inventarissen vormen de wetenschappelijke basis voor het erfgoedbeleid. Al meer dan 83.000 objecten werden intussen op deze manier geïnventariseerd. De minister kan een goed slechts opnemen in een vastgestelde inventaris als het in voldoende mate bewaard is en een bepaalde erfgoedwaarde bezit. De afschrijving is met ingang van het jaar 2007 op jaarbasis beperkt tot ten hoogste 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (artikel 3.30 Wet inkomstenbelasting 2001). Voorraad is het geheel van zaken die ter bewerking, verwerking of verkoop en derhalve bestemd voor de omzet in het bedrijf aanwezig zijn. INVENTARIS van roerende zaken van bijzondere waarde eigendom van de parochie van Te Opgemaakt overeenkomstig artikel 34 van het "Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland " en overeenkomstig artikel 59.2 van dit Reglement jaarlijks bij te Wegens veelvuldig melden van dubbelposten, het posten op verschillende help-fora van dezelfde vraag, zijn de gedragsregels op dit forum aangepast. Dubbelposten dient in de toekomst op voorhand gemeld te worden, met een melding en een link naar het topic op de andere site....