Bibliotheek PDF EPUB

De bestuurlijke vormgeving van regionale beleidsvoering - J.R. Hulst

J.R. Hulst Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2000-10-19
DIMENSIE: 10,3
ISBN: 9789051667905
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.R. Hulst

Omschrijving:

In een groot aantal gebieden in Nederland bestaat behoefte aan regionaal beleid waarin de activiteiten van gemeenten op elkaar worden afgestemd. Al meer dan 75 jaar wordt gezocht naar een adequate bestuurlijke vormgeving voor regionale beleidsvoering. Vele oplossingen zijn bedacht: gewesten, doe-provincies, agglomeratiegemeenten en stadsprovincies. Geen daarvan heeft ooit de tekentafel verlaten. Voor de totstandkoming van regionaal beleid verlaat men zich tot dusverre op intergemeentelijke samenwerking. Deze schiet echter vaak tekort.In deze studie worden vier bestuursmodellen geëvalueerd, die zijn toegepast om vorm te geven aan regionaal beleid op het terrein van volkshuisvesting. Aan de evaluatie ligt uitvoerig emperisch onderzoek ten grondslag. Daarbij is onder meer gekeken naar de invloed van machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tussen de betrokken bestuursinstanties en van de interbestuurlijke cultuur op de totstandkoming van regionaal beleid.De bevindingen op het terrein van volkshuisvesting vormen de basis voor een pleidooi voor een versterking van de rol van provincies bij regionale bedrijfsvoering.

...palende gemeente b. Gemeenten rond de centrumstad c ... Boekwinkeltjes.nl ... . De uitgebreide centrumstad met een groep gemeenten 2. Oprichting van stadsregionale bestuursvormen a. Rechtstreeks verkozen stadsregionale bestuursvorm b. > 1.4.2. Aansturing van het regionale netwerk RESOC-SERR door de Vlaamse overheid 16 HOOFDSTUK 2: ANALYSE VAN DE RESOC WERKING 26 > 2.1. Single-case analyse: prestaties en lokale dynamiek 26 > 2.1.1. Prestaties en lokale dynamiek van RESOC Gent ... Dr. J.R. Hulst - Medewerkers - Faculteit der Sociale ... ... .1.1. Prestaties en lokale dynamiek van RESOC Gent 27 > 2.1.2. Prestaties en lokale dynamiek van RESOC Kempen 37 > 2.1.3. de regionale samenwerking in termen van het behalen van gemeentelijke doelstellingen, goede dienstverlening aan burgers en een goed aanbod van voorzieningen, - zeker op het terrein van jeugdhulp - hoger en worden de kosten, voornamelijk coördinatiekosten, als lager ervaren. Model Plan van Aanpak Inleiding. Dit hoofdstuk geeft een korte inleiding op het nieuwe inburgeringsstelsel en op het Model Plan van Aanpak. Deze publicatie laat zien wat gemeenten moeten doen om tijdig regie te krijgen over de uitvoering van inburgering....