Bibliotheek PDF EPUB

Overvallen in Nederland - Ben Rovers

Ben Rovers Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2013-06-01
DIMENSIE: 5,16
ISBN: 9789089743787
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Ben Rovers

Omschrijving:

Overvallen in Nederland bevat een 'state of the art' analyse van zowel het fenomeen van de overvallen als van de beleidsmatige reactie op deze ernstige vorm van criminaliteit. Welke getalsmatige evolutie heeft dit probleem sinds 2000 doorgemaakt? Zijn de geografische patronen en de operationele kenmerken van de overvallen in het voorbije decennium veranderd? Wat is de achtergrond van de daders en wat is bekend van hun persoon(lijkheid)? Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het beleid dat in de voorbije jaren door de overheid en het bedrijfsleven is gevoerd? En wat gebeurt er met de daders in de strafrechtelijke keten: hoeveel overvallen worden opgelost en hoeveel daders aangehouden? Hoeveel daders worden er vervolgd en veroordeeld? Welke straffen en maatregelen worden opgelegd?De antwoorden op deze en andere vragen laten zien dat onze samenleving grote moeite heeft om het probleem van de overvallen te beheersen. Dat blijkt al evenzeer uit de gevalstudies die in vijf politieregio's zijn uitgevoerd om zo veel mogelijk te achterhalen wat de 'kansrijke praktijken' zijn van publieke en private partijen om het probleem van de overvallen aan te pakken. Deze gevalstudies laten zien dat er geen 'silver bullets' bestaan. Alleen aanhoudende en samenhangende inspanningen van vele partijen samen kunnen het tij keren. Het boek eindigt dan ook in een omvangrijk samenstel van aanbevelingen om de aanpak van de overvallen zowel op landelijk als op regionaal niveau te versterken en te verbeteren. De aanbevelingen gaan van meer landelijke aansturing en krachtdadiger regionale invulling van de opsporing tot veel grotere betrokkenheid van reclassering en hulpverlening, liefst in het kader van de veiligheidshuizen. Overvallen in Nederland is gebaseerd op cijfermateriaal, wetenschappelijke literatuur, gepubliceerde en niet-gepubliceerde, interne documenten. Er is bovendien veel informatie verzameld uit interviews met professionals die op landelijk en/of regionaal niveau zijn betrokken bij de preventie en repressie van overvalcriminaliteit.

...nig bezig. Dat is ook niet verwonderlijk ... overvallen - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ... ... . Er zou beargumenteerd kunnen worden dat de pre-valentie van overvallen in Nederland beperkt is in vergelijking met die van andere ernstige delicten. Inderdaad is het aantal overvallen relatief klein. Maar dat maakt overvalcriminaliteit niet een minder ernstig probleem. De impact van overvalcriminaliteit is enorm. Of het nu gaat om een overval op een winkelier, straatroof of een roofoverval bij mensen thuis, het effect op het slachtoffer is groot. Vaak zet de overval iemands leven emot ... Overvallen, straatroof en woninginbraak | Rijksoverheid.nl ... . Vaak zet de overval iemands leven emotioneel voor langere tijd op z'n kop. Daarnaast is vaak sprake van lichamelijk letsel, omdat de daders de slachtoffers (soms zeer ernstig) mishandelen of verwonden. Elke ... Het aantal gewapende winkelovervallen is dit jaar toegenomen, constateert Detailhandel Nederland. In de eerste acht maanden van 2019 is het aantal overvallen met 8 procent gestegen ten opzichte ... Vorig jaar zijn er 276 winkels overvallen. Dat blijkt uit cijfers van...