Bibliotheek PDF EPUB

Logistische regressie - Dimitri Mortelmans

Dimitri Mortelmans Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2013
DIMENSIE: 4,59
ISBN: 9789033480034
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Dimitri Mortelmans

Omschrijving:

Hoewel de lineaire regressieanalyse zonder twijfel een van de meest gebruikte methoden is binnen de sociale wetenschappen, is het niet mogelijk om dichotome variabelen als afhankelijke op te nemen. Logistische regressie biedt een uitweg uit dit probleem en maakt regressie mogelijk met afhankelijke variabelen die slechts twee categorieën hebben. Dit volume bouwt voort op Volume 4 van deze reeks en bekijkt de overgang van lineaire naar logistische regressie. De verschillende stappen die een onderzoeker volgt in het uitvoeren van een logistische regressie worden behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met alle voorwaarden waaraan deze analyse moet voldoen. Niet alleen krijgt de lezer een overzicht van de werkwijze van logistische regressie, ook assumpties zoals lineariteit en problemen als multicollineariteit worden behandeld. Het Volume werkt voorbeelden uit in SPSS maar geeft ook de syntax in SAS en STATA zodat ook onderzoekers die deze programmas gebruiken, eenvoudig de voorbeelden kunnen uitvoeren.We starten het deel met een korte theoretische inleiding over het verschil tussen lineaire en logistische regressie om de lezer op weg te helpen bij het begrijpen van de output. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden met de ESS-data worden daarna diverse logistische regressiemodellen uitgelegd. We gaan dieper in op modellen met meerdere onafhankelijken, categoriale onafhankelijken, interactie-effecten en de assumpties van logistische regressie. Tot slot worden ook uitbreidingen van het basismodel behandeld zoals logistische regressie met nominale en ordinale variabelen, probitregressie en logistische regressie met geclusterde data (GEE-modellen).Over de auteur:DIMITRI MORTELMANS is hoofddocent aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en staat aan het hoofd van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO). Hij is tevens coördinator van het vak Leeronderzoek waarin studenten stap voor stap onderzoekservaring opbouwen.

...nstrate how to perform a binary (a.k.a., binomial) logistic regression ... Logistische regressie - DRUGSCRIMINALITEIT ... . The data were simulated to correspond to a "real-life" case where an attempt is... Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie.Deze samenhang houdt in dat de waarde van een stochastische variabele (de afhankelijke variabele), op een storingsterm na, afhangt van een of meer in principe instelbare vrij te kiezen variabelen. Logistic Regression. Version info: Code for this page was tested in ... PDF HOOFDSTUK 15 - University of Groningen ... . Logistic Regression. Version info: Code for this page was tested in Stata 12. Logistic regression, also called a logit model, is used to model dichotomous outcome variables. In the logit model the log odds of the outcome is modeled as a linear combination of the predictor variables. Interpreteren & rapporteren van de SPSS resultaten. | Bekijk hier uitgewerkte voorbeelden van APA-stijl rapporteren van je resultaten met toelichting en screenshots van de relevantie SPSS output tabellen. Voorbeelden van Regressie, ANOVA, Chi kwadraat en t-toets tot Mann Whitney U tests Logistische regressie In o.a. het artikel 'De ontwikkeling van de Wet Damocles: burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugs', gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, maak ik gebruik van logistische regressieanalyses om verzamelde rechtbankuitspraken over art. 13b Opiumwet statistisch te analyseren. Dat wordt dan vaak de 'zeldzame ziekte aanname' genoemd, alleen bij 'zeldzame' ziektes kun je logistische regressie gebruiken om de Relatieve Risico's van de risicofactoren daarvan te onderzoeken. Het meer algemene model van logistische regressie is, als p het kolompercentage in de rij y=2 is: ln(p/(1-p))=a+b*x. •Regressie-analyse is daarmee geschikt om de invloed van met elkaar correleren X-vars op Y te bestuderen. •Maar hoe doet regressie dat eigenlijk? •Constant houden van X1 betekent eigenlijk: terwijl we binnen vaste waarden van X2 kijken. Regressie-model en mediatie-analyse 22 . Logistic regression is a method for fitting a regression curve, y = f(x), when y is a categorical variable. The typical use of this model is predicting y given a set of predictors x. The predictors can be continuous, categorical or a mix of both. The categorical variable y, in general, can assume different values. Bij logistische regressie worden alle cases met missing values als listwise behandeld, hetgeen betekent dat ze niet worden meegenomen in de analyse. Het is niet mogelijk om een pairwise analyse te doen (wel in de syntax editor met het commando '/MISSING=INCLUDE'). Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één (numerieke) afhankelijke variabele met behulp van een of meerdere onafhankelijke variabelen (numerieke en/of dummy-variabe-len). Wanneer de afhankelijke variabele voorspeld wordt op basis van één onafhankelijke variabele is er sprake van enkelvoudige regressie-analyse. Logistische regressie kan binomiale, ordinale of multinomiale zijn. Binomiale of binaire logistische regressie heeft betrekking op situaties waarin de waargenomen uitkomst voor een afhankelijke variabele kan slechts twee mogelijke types hebben, "0" en "1" (dat kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld, "dood" versus "leven" of "win "versus 'verlies'). Naast OLS regressie-analyse voor interval/ratio afhankelijke variabelen is logistische regressie populair. Met deze variant zijn afhankelijke variabele te analyseren die slechts twee categorieën ... Logistische regressie analyse. Wat is LRA? Kijk hier voor een uitleg; Hoe interpreteer je de logistische regressie? ... Logistische regressie analyse wordt gebruikt om na te gaan of er samenhang is tussen één dichotome afhankelijke variabele en een aantal onafhankelijke variabelen, de voorspellers. Een dichotome variabele is een variabele die slechts twee verschillende waarden als uitkomst kan hebben, bijvoorbeeld "ja" of "nee". P.S. Ik verwijs voor de volledigheid naar de bron over logistische regressie op de site; daar staat het voor ...