Bibliotheek PDF EPUB

Abstracte schadeberekening - S.D. Lindenbergh

Genieten Abstracte schadeberekening S.D. Lindenbergh epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: oktober 2013
DIMENSIE: 4,52
ISBN: 9789013119619
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: S.D. Lindenbergh

Omschrijving:

Deze preadviezen gaan over abstracte schadeberekening, of misschien beter: over abstracties bij vaststelling van schade die voor vergoeding in aanmerking komt.In het preadvies van Lindenbergh wordt geïnventariseerd wanneer in de rechtspraak abstracties worden toegepast en wanneer dat niet gebeurt. Aan de hand daarvan onderzoekt hij de betekenis van deze abstracties, de gevolgen ervan en de ratio van abstractie. Dat brengt hem tot de - retorische - vraag of abstracties niet vaker zouden moeten worden toegepast ten behoeve van een vlottere afwikkeling van schades.Het preadvies van Franken betoogt dat abstraheren eigenlijk een te robuust ('alles of niets') en onduidelijk middel is (wanneer wel, wanneer niet?), dat beter vervangen kan worden door het toepassen van alternatieve wettelijke regels. De verschillende abstracties nader beschouwend, gaat het volgens hem eigenlijk om hetzij het schatten van de schade (art. 6:97 tweede zin BW), hetzij het toerekenen van voordeel (art. 6:100 BW). Dit onderkennen opent nieuwe toepassingsmogelijkheden.

...kt hij de betekenis van deze abstracties, de gevolgen ervan en de ... Studystore | Abstracte schadeberekening, Lindenbergh, S.D ... ... ... Abstract [artikel] - Een abstract is een korte samenvatting van een (wetenschappelijk) artikel. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel. In tegenstelling tot de volledige artikelen worden abstracts vaak gepubliceerd in databases die vrij toegankelijk zij... In het onderhavige geval dient een abstracte schadeberekening ... Abstracte schadebegroting bij zaakschade - Cassatieblog.nl ... ... In het onderhavige geval dient een abstracte schadeberekening te worden toegepast. Bij die schadeberekening is uitgangspunt dat de herstelkosten - waarmee de waardevermindering in het algemeen wordt gelijkgesteld - worden vastgesteld naar objectieve maatstaven, onafhankelijk van het daadwerkelijk verrichte herstel. Geplaatst in Verbintenissenrecht | Getagged abstracte schadeberekening, BW art. 6:97, schadevergoeding, zaakschade. Dossiers. Aanbestedingsrecht (10) Aansprakelijkheid en schadevergoeding (254) Arbeidsrecht (159) Bijzondere overeenkomsten (42) Caribisch recht (Aruba, Curaçao en Sint Maarten, BES) (55) Deze preadviezen gaan over abstracte schadeberekening, of misschien beter: over abstracties bij vaststelling van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. In het preadvies van Lindenbergh wordt geïnventariseerd wanneer in de rechtspraak abstrac Winnaars hebben altijd gelijk Waar het om gaat, is niet gelijk hébben, maar gelijk krijgen. Tomlow Advocaten is specialist in het huurrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. Maar bovenal zijn wij specialist in het zo goed mogelijk behartigen van uw belangen. We doen dat door met al onze kennis, creativiteit en ervaring in overleg met u de […] Tag: abstracte schadeberekening. Huurgeschil.nl > abstracte schadeberekening. De omvang van de schadevergoeding. Posted by Erik Teeuw on 26 maart 2018. De omvang van de schadevergoeding wordt bepaald door artikel 6:95 BW. In die zin is artikel 7:218 lid 1 BW van belang voor de vraag of de huurder voor de schade aansprakelijk is. abstracte en concrete schadeberekening expliciet worden genoemd. Het college is terughoudend in het gebruik van deze begrippen. 10 Zie Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide actie, 2004, p. 9-11 en p. 23. Als een vennootschap schade lijdt door winstderving, neemt haar vermogen af, althans stijgt minder dan zonder schadeveroorzakende gebeurtenis. Kabelschade: concrete of abstracte schadeberekening? Bij graafwerkzaamheden ontstaat schade aan een glasvezelkabel van X, waarvoor de graver aansprakelijk wordt gesteld. Aansprakelijkheid wordt erkend, maar een discussie over de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt houdt partijen verdeeld. abstracte schadeberekening en het gegeven dat veel zaken worden geschikt 1 ). Mogelijkerwijs moet de oorzaak deels ook hierin worden gezocht dat de wettelijke bepalingen bevredigend werken. Nu de bijzondere regeling van de causaliteit bij wanprestatie ter gelegen­ Geen abstracte maar concrete schadeberekening in procedure CBR. Wanneer de geldigheid van het rijbewijs achteraf bezien ten onrechte is geschorst of het rijbewijs ten onrechte ongeldig is verklaard door het CBR, hebt u als belanghebbende recht op schadevergoeding....