Bibliotheek PDF EPUB

Praktische harmonie en akkoordenleer - Rob van der Linden

Je vindt hier Praktische harmonie en akkoordenleer pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2008
DIMENSIE: 3,85
ISBN: 9789044123579
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Rob van der Linden

Omschrijving:

Praktische harmonie en akkoordenleer 1e druk is een boek van Rob van der Linden uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044123579 De harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen is een zeer veelomvattend fenomeen. Het gaat hierbij om de muziek die zijn oorsprong heeft in de samensmelting van de Afrikaanse en de Europese muziekculturen op het Amerikaanse continent. Kenmerkend voor deze muziekvormen is de cultuur van improvisatie en interpretatie. Een melodisch gegeven, door de componist voorzien van een summier harmonisch raamwerk en slechts genoteerd met enkele akkoordsymbolen, moet door de uitvoerende musicus of arrangeur, in dit boek beiden verenigd in de pianist, tot een compleet muzikaal geheel worden uitgewerkt op basis van eigen interpretatie; overigens zonder daarbij het stijlkenmerk van de compositie of de idee n van de componist geweld aan te doen. Daarvoor zijn niet alleen kennis en inzicht, maar ook een grote mate van creativiteit noodzakelijk.Het doel van dit boek is een complexe, maar uiterst interessante materie op een zeer praktische wijze te benaderen en toegankelijk te maken, gericht op de toepassing ervan aan de piano. Gekozen is voor een methodische, opbouwende, sterk op de speelpraktijk gerichte aanpak. De vele voorbeelden bieden de speler een bron van informatie. De oefeningen waarborgen een gedegen en brede ontwikkeling, maar nodigen de speler ook uit tot een fascinerende zoektocht en vormen een uitdaging voor zijn creativiteit. Voor een beter inzicht wordt waar dat nodig is enige theoretische onderbouwing gegeven.Het boek is bedoeld voor wie zich, uit hoofde van studie of beroep of uit interesse, wil bekwamen in de praktische toepassing van de harmonie en akkoordenleer van de jazz en de daaraan gerelateerde muziekvormen. Het reikt idee n aan, inspireert tot nieuwe ontdekkingen en zet aan tot verdere ontplooiing.Over de auteur(s):Rob van der Linden is componist, pianist en arrangeur. Hij verrichtte baanbrekend pionierswerk voor de introductie van jazz en aanverwante muziekstijlen als erkende studierichting aan de Nederlandse muziekscholen en conservatoria. Hij was ruim 20 jaar hoofdvakdocent aan het Rotterdams Conservatorium.

...nding parts which produced the harmonious whole; and these parts were the bass and treble notes, or the bass and treble strings — the Trom Theada, and the Goloca, or the heavy ... Theaterboekwinkel - Veilig online kopen en bestellen ... ... Praktische harmonie en akkoordenleer van de Jazz en aanverwante muziekvormen voor piano, 2008 (Garant, Antwerpen.Apeldoorn) A Practical Approach to Harmony of Jazz and Related Forms of Music for Piano, 2015 (Garant, Antwerpen/Apeldoorn) Externe link. Website van Robert E. van der Linden Theaterboekwinkel.nl is een webwinkel voor theaterboeken, toneelteksten en -boeken, bladmuziek, cd en dvd's, cabaret, musical, ballet, oper ... Praktische harmonie en akkoordenleer: van de jazz en ... ... . Website van Robert E. van der Linden Theaterboekwinkel.nl is een webwinkel voor theaterboeken, toneelteksten en -boeken, bladmuziek, cd en dvd's, cabaret, musical, ballet, opera, muziek en film. Eenvoudige Akkoordenleer. Deze cursus is bestemd voor componisten die het leuk vinden om een eenvoudig muziekstuk of een lied te schrijven en die nu geen zin hebben om klassieke harmonieleer te studeren. U moet wel noten kunnen lezen. 5I/5K Praktische harmonie 6 ... percussie, saxofoon, strijkers, zang en kamermuziek gelden volgende doelstellingen: Aan het einde van dit opleidingsonderdeel ben je in staat om de correcte latente harmonie onder een melodie of thema te ontdekken en deze sopraanlijn aan te vullen met een stilistisch passende tweede stem. Basiscursus Praktische Harmonie; Extra partituren, oefenmateriaal en luisterfragmenten van docent en van de studenten zelf. Morris / Ferguson: Preparatory exercices in score reading. Taylor: An Introduction to Score Playing. Creuzburg: Partiturspiel in vier Bänden. Orkest- hafabra- en koorpartituren; Boyd, B.: Exploring Jazz scales for keyboard. Akkoorden en muziektheorie; Om iets meer met muziek te kunnen doen is het vaak nodig iets van muziektheorie af te weten. Het volgende stukje probeert zoveel informatie te verstrekken dat termen als toonsoort, toonladder, mineur, majeur, akkoorden, intervallen, kwintencirkel en cadens een beetje meer inhoud krijgen. Enkele dagen geleden heb ik uit nieuwsgierigheid het boekje 'In goede harmonie' van Bert Matter en Peter Molenaar besteld. Het gaat over het praktisch harmoniseren (begeleidingspraktijk) van o.a. de melodieen van de Geneefse Psalmen, maar kan ook toegepast worden op liederen uit het Liedboek. Bladmuziek-Akkoorden.nl voor gratis akkoordenschema's, studiemateriaal en een cursus akkoordenleer. harmonieleer : de leer van de samenhang en verbinding van de akkoorden, ter onderscheiding van de akkoordenleer, die zich bezighoudt met de opbouw van de akkoorden.. Men kan in de geschiedenis van de meerstemmige muziek drie perioden onderscheiden. De eerste periode (ca. 1000-1600) wordt gekenmerkt door een zgn. In dit blog leer je hoe akkoorden zijn opgebouwd en hoe je akkoordsymbolen moet lezen. Heel praktisch als je gitaar, keyboard, piano of een ander instrument speelt en meer wilt leren over akkoord-theorie. Daarnaast vind je hier diverse links naar bijvoorbeeld handige andere blogs over akkoorden en muziektheorie, en natuurlijk muziekboeken. Vooraf Principes van de westerse tonaal-functionele harmonie een algemene harmonieleer ... Op die manier sluit ze sterk aan bij onze eigentijdse algemene muziekcultuur en legt ze de noodzakelijke basis voor het verder uitdiepen van allerlei principes van ... Praktische harmonie en akkoordenleer (0) 28,65. Bernard Nelleke; Eenvoudige algemene muziekleer Bladmuziek-Akkoorden.nl voor een gratis akkoordenschema, studiemateriaal en een cursus akkoordenleer. Dit E-book leert je alles over akkoorden en harmonie. De klassieke harmonieleer. Alles over akkoorden en akkoordverbindingen. harmonie, alternatieven zijn onder andere de modaal-functionele harmonie en de. Eenvoudige Akkoordenleer voor lichte muziek, voorbereiding harmonieleer. composer.rowy.net. Ofschoon u met de cursus Eenvoudige Akkoordenleer leert hoe u zelf muziek kunt componeren op een eenvoudig niveau, is de cursus zo geschreven dat deze u voorbereidt op een cursus Mocht u geen piano spelen, download (zip) dan gratis voorbeelden uit les 5, 13, 15 en 16. Maar als u geen piano speelt, kunt u deze cursus beter overslaan. Een makkelijker te begrijpen alternatief zijn de Lessen in Compositie, waarin een volledige cursus harmonieleer is opgenomen. Praktische harmonie en akkoordenleer. De Kleine Trainen Voor Dummies. Muis - Muis vliegt naar de maan. Horns ondergang. Determinants smoking dutch adolescents. Het uur van de specialisten. Tess Gerritsen e-bundel 3: Onder het mes ...