Bibliotheek PDF EPUB

Opbouw kwaliteit waterbodem ketelmeer - Winkels

Winkels Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1991-01-01
DIMENSIE: 7,44
ISBN: 9789036910798
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Winkels

Omschrijving:

Opbouw kwaliteit waterbodem ketelmeer

... waterbodem is daarmee geen zelfstandig doel meer zoals onder de Wet bodembescherming ... Waterkwaliteit | Achtergrondinformatie | Agenda ... ... . Het beheer van de waterbodem is nu gereguleerd vanuit het watersysteembeheer, waarbij de waterbodem gezien wordt als een integraal onderdeel van het watersysteem. Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) fase II (1992-1996) i. projectleiding en secretariaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus 17.8200 AA Lelystad 0320-298456/298533 RAPPORTAGE BAGGERPROEVEN KETELMEER Rijkswatersta ... Opbouw en kwaliteit van de waterbodem van het IJsselmeer ... ... .8200 AA Lelystad 0320-298456/298533 RAPPORTAGE BAGGERPROEVEN KETELMEER Rijkswaterstaat/ KI= Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer eri Ketelmeer, Vaargeul Schokkerak (gemeente Dronten) ... kwaliteit en detail om aan de doelstelling, het toetsten van de archeologische verwachting met ... waterbodem kunnen soms resulteren in een bodemverstoring aan het bodemoppervlak. Ook deze , Archis C . ... Jachthaven Ketelmeer heet u als passant van harte welkom. De haven is prettig gelegen aan een knooppunt van vaarwegen; IJssel, randmeren, het vaargebied van Noordwest Overijssel, het Ketelmeer en natuurlijk het IJsselmeer. Kenmerkend zijn rust, natuur en gastvrijheid. Wi-Fi, elektriciteit, water en douchen worden niet apart berekend. De bodem van het westelijk deel van het Ketelmeer is bedekt met een laag vervuild slib van zo'n 50 centimeter dik. Rijkswaterstaat is in juni 2010 gestart met het saneren van deze verontreiniging. Het saneren is nodig om de kwaliteit van de waterbodem van het Ketelmeer voldoende te verbeteren om verdere plannen voor recreatie en natuur mogelijk te maken. In situ aanpak van waterbodems, Isolatie van verontreinigde waterbodem. Indien omzetting, extractie of immobilisatie niet mogelijk is en de risico's voor verspreiding naar de bodem of het grondwater beperkt zijn, kan het isoleren van de verontreinigde laag een optie zijn. ALGEMEEN Aanleiding De belangrijkste aanleiding om een waterbodem (bagger/slib) te onderzoeken zijn voorgenomen baggerwerkzaamheden. De kwaliteit van de te baggeren waterbodem en de ontvangende waterbodem dienen dan namelijk bekend te zijn. Ook bij eigendomsoverdrachten kan het wenselijk zijn om inzicht hebben in de kwaliteit van de waterbodem. Opzet Verkennend waterbodemonderzoek bestaat ... Het Ketelmeer is open water met golfslag. Zet alles zeevast aan boord. Zorg dat de motor niet uitvalt door vervuilde brandstoffilters en - leidingen. Varend vanaf het Ketelmeer naar de Ketelsluis. Volg bij het binnenvaren de betonde geul, er is hier namelijk een ondiepte. Na de Ketelsluis kunt u bakboord uit richting de Hoge Vaart. Rijkswaterstaat is druk bezig met de bodemsanering van het westelijk deel van het Ketelmeer. Hierdoor moet de kwaliteit van de waterbodem verbeteren. Het gaat om één van de grootste saneringen ooit in ons land. Het Ketelmeer is jarenlang verontreinigd door vervuild slib uit de Rijn en de IJssel. In 1992 besloot het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het gebied moet worden schoongemaakt ... waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem ... de vaargeul Hanzerak-west en de jachthavens Ketel- en Schokkerhaven is nu het oostelijk deel van het Ketelmeer aan de beurt. De waterbodem van het Ketelmeer is tussen 1950 en 1980 vervuild door jarenlange neerslag van ... remschijven kwaliteit achter: kiet acdimic clendar even sem ......