Bibliotheek PDF EPUB

Recht van de Europese unie - Johan Meeusen

Genieten Recht van de Europese unie Johan Meeusen epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 12,68
ISBN: 9789050956628
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Johan Meeusen

Omschrijving:

Het Europees recht is heel omvangrijk en bovendien ook heel complex geworden. Het wordt steeds moeilijker om de Europese rechtsregels correct toe te passen en, meer nog, om ze goed te verstaan. Heel belangrijk voor een goed begrip van de Europese rechtsorde is de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof zorgt inderdaad al meer dan een halve eeuw voor uitleg en verduidelijking, met soms heel opmerkelijke interpretaties, van de Europese verdragen en regelgeving. Deze bundel biedt een systematisch geordend overzicht van de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie over de kernelementen van het Europees recht: de fundamentele beginselen van de communautaire rechtsorde, de bevoegdheidsverdeling, wetgeving en bestuur, de bronnen van het gemeenschapsrecht, de rechtsbescherming en het vrije verkeer in de EG. Ook de harmonisatie van de nationale wetgeving, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken komen aan bod. Een gedetailleerde inhoudsopgave laat de lezer toe om snel en gemakkelijk zijn weg te vinden in deze rijke verzameling. Johan Meeusen is hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en leidt er de Onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie. Tevens bekleedt hij een ad personam Jean Monnet Leerstoel. Meer informatie over de auteur kan worden gevonden op www.ua.ac.be/johan.meeusen.

...besluiten. Bestel: Recht van de Europese Unie Bestel Recht van de Europese Unie met ISBN/EAN 9789462907508 snel en eenvoudig ... Recht van de Europese Unie Fabian Amtenbrink; Hans Hermann ... ... . Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren. Ook voor handige studietips en de rest van je studiespullen ben je bij ons aan het juiste adres. De hoofdtekst van het boek bestaat uit een beschrijving van de stand van het recht van de Europese Unie. Daarnaast bevat het boek meer gedetailleerde informatie en een aantal (actuele) juridische discussies in de vorm van stukj ... EU-recht - EUR-Lex ... . Daarnaast bevat het boek meer gedetailleerde informatie en een aantal (actuele) juridische discussies in de vorm van stukjes tekst in een kleiner lettertype. Officiële website van de Europese Unie . EU Login. Officiële website van de ... ondernemen, cultuur, gezondheid enz. Wonen, werken en reizen in de EU . Informatie over uw rechten als u in een ander EU-land gaat wonen, werken, studeren of op reis gaat ... spelletjes en veel meer over de Europese Unie en haar activiteiten, voor leraren ... 1. Wegwijs in het Europese recht De belangrijkste bronnen van het Europese recht zijn het EU-Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de EU (Werkingsverdrag/VWEU). Deze twee verdragen hebben dezelfde juridische status. Het Verdrag van Lissabon had als doelstelling het creÎren va een meer transparante en besluitvaardige Unie. Vier vrijheden - Hoofdinhoud. In de verdragen van de Europese Unie is altijd het recht van vrij verkeer opgenomen geweest. Dit recht zorgt ervoor dat voor de inwoners van lidstaten van de Europese Unie de landsgrenzen zo open mogelijk zijn. Daardoor worden onder andere handel tussen de lidstaten en het werken in andere landen in Europa bevorderd. Vind alle studiedocumenten for Recht van de Europese Unie van Fabian Amtenbrink; Hans Hermann Bernard Vedder VOORWOORD. De rechtsorde van de Europese Unie is niet meer weg te denken uit de politieke en maatschappelijke realiteit van vandaag. Op basis van de Verdragen van de Unie worden jaarlijks duizenden beslissingen genomen die hun stempel drukken op de gang van zaken in de lidstaten van de EU en op het leven van hun burgers. De door de Europese Unie in stand gehouden rechtsorde geeft onze politieke en maatschappelijke werkelijkheid mede vorm. Wij allen zijn niet alleen burgers van onze stad en ons land, maar ook burgers van de Unie. Met „Het abc van het recht van de Europese Unie" heeft professor Klaus-Dieter Borchardt een standaardwerk geschreven, dat reikt van de oorsprong van de Europese eenwording tot de ... De hoofdtekst van het boek bestaat uit een omschrijving van de stand van zaken van het recht van de Europese Unie. Daarnaast bevat het boek meer gedetailleerde informatie en een aantal (actuele) juridische discussies in de vorm van stukjes tekst in een kleiner lettertype. De rechten van individuele burgers en het Europees burgerschap zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Ze spelen een cruciale rol bij de vorming van een Europese identiteit. Europees Recht - Hoofdinhoud. Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, z...