Bibliotheek PDF EPUB

Handelingen - 1997 - J. van Heijst (red.)

Genieten Handelingen - 1997 J. van Heijst (red.) epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,84
ISBN: 9789463897167
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J. van Heijst (red.)

Omschrijving:

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Jaren waarin veel hervormden met ongeduld uitzagen naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen – totdat in de generale synode het eindbesluit zou vallen – volhardden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. ‘Tot op het bot verdeeld’ tussen de ‘SoW-ers’ en de ‘bezwaarden’ zocht de synode in de jaren 19962004 haar weg, de weg naar de eindbeslissing. Het opstellen van de kerkorde voor de nieuwe kerk vergde daarbij veel energie. Het reorganiseren van de zes academische kerkelijke opleidingen – met de Protestantse Theologische Universiteit als resultaat – niet minder. Nog veel andere, vaak nog actuele, aspecten kwamen in de synode aan de orde. Juist van deze acht spannende jaren zijn de Handelingen van de hervormde synode nog niet samengesteld, laat staan gepubliceerd. De drie jaardelen 1996, 1997 en 1998 verschijnen nu tegelijk; de delen over de resterende jaren volgen. De redactie van deze drie delen berustte bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

...n. 2 Toen Petrus in Jeruzalem terugkwam, waren de Joodse gelovigen het niet met hem eens ... Recente Kamerstukken | Tweede Kamer der Staten-Generaal ... . TIJDSCHRIFT VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAP Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Han HANDELINGEN - 1997 J. van Heijst (red.) HANDELINGEN - 1996 J. van Heijst (red.) Ee ... Kamerstukken 1814 - heden | Tweede Kamer der Staten-Generaal ... . Han HANDELINGEN - 1997 J. van Heijst (red.) HANDELINGEN - 1996 J. van Heijst (red.) Een doorlopende weg Maarten van Immerzeel. Het gezicht van de waarheid - Acht intrigerende portretten van uitgesloten... Ilona Schomper. Rechte paden, kromme wegen Jan Groenleer. 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;. 2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.. 3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van ... De Handelingen van de Eerste Kamer zijn terug te vinden via "Documenten EK" bij de beschrijving van wetsvoorstellen en andere onderwerpen. De rubriek "Documenten EK" ontbreekt veelal bij de beschrijvingen van vóór juli 1997. Deze ontbrekende Handelingen zijn wel terug te vinden via Overheid.nl ... handeling Term uit de dramaturgie waarmee men zowel de materiële gebeurtenissen op het toneel afzonderlijk (de bewegingen, het spreken, de mimische uitdrukking, het verplaatsen van attributen e.d.) aanduidt, als het geheel van de gebeurtenissen op het toneel zoals dat volgens een vooraf bepaald plan verloopt....