Bibliotheek PDF EPUB

Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland - Protestantse Kerk

Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2019
DIMENSIE: 5,37
ISBN: 9789023955573
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Protestantse Kerk

Omschrijving:

Deze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt t/m november 2018).Hierin zijn opgenomen:· de kerkorde· de ordinanties· de overgangsbepalingen· de generale regelingenDankzij een uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk

...N 978 90 239 2726 6), te bestellen via www ... Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland - (ISBN ... ... .uitgeverijboekencentrum.nl Ontwerp omslag: Theo van den Heuvel ISBN 978 90 239 2680 1 de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode tezamen. Overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde laat de generale synode zich voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de diensten- 30-10-2012 18.00 uur DINER met aansluitend koffie en th ... PDF Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ... .00 uur DINER met aansluitend koffie en thee 19.00 uur 08 Voortgaande bespreking en besluitvorming 'Met Hart en Ziel' Beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (AZ 12-16) 21.20 uur 09 Bespreking en besluitvorming "Ingangsdatum gewijzigde ordinantie 4-25-2 inzake het rooster van aftreden van de Generale Synode (AZ 12-30) De werkgroep kerkorde van de SoW-kerken heeft de generale regelingen klaar. De ruim 130 A4'tjes geven een gedetailleerde uitwerking van allerlei wetten en voorschriften. Na het principiële deel ... Deze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt t/m november 2018). Hierin zijn opgenomen: · de kerkorde · de ordinanties · de overgangsbepalingen · de generale regelingen Dankzij een uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Bijgewerkt tot mei 2013. De Protestantse.. wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Generale regelingen behorende bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in ... In het register van een gemeente kunnen als gastlid worden ingeschreven gedoopte leden van kerken in Nederland waarmee de Protestantse Kerk in Nederland bijzondere ... c. waar de maaltijd van de Heer wordt gevierd onder gebruikmaking van de instellingswoorden en UTRECHT - De werkgroep kerkorde van de SoW-kerken heeft de generale regelingen klaar. De ruim 130 A4'tjes geven een gedetailleerde uitwerking van allerlei wetten en voorschriften. Na het principiële deel van de kerkorde en de uitwerking in de ordinanties vormen de generale regelingen met de al eerder bekend geworden overgangsbepalingen het complete dossier van kerkelijke wetgeving voor de ... Herziene kerkorde van de Protestantse Kerk in handzame uitgave met register Deze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde en generale.. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich in de Protestantse Kerk in Nederland. Op die datum trad ook de nieuwe Kerkorde van de verenigde kerk in werking. De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt tot mei 2013).Deze uitgave bevat:* de kerkorde* de ordinanties* de overgangsbepalingen* de generale regelingen.Dankzij de uitgebreide inhoudsopgave en het registeris deze uitgave zeer toegankelijk. Nederlands 480 pagina's Boekencentrum augustus 2013 Samenvatting?De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt tot mei 2013).Deze uitgave bevat:- de kerkorde- de ordinanties- de overgangsbepalingen- de generale regelingenDankzij de uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk. In de kerkorde van de Protestantse kerk is vastgelegd dat aan de gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving van de eredienst leiding wordt gegeven door een kerkmusicus Ordinantie 5.Deze kerkmusicus is aangesteld volgens de bepalingen van de Generale Regeling voor de Kerkmuziek....