Bibliotheek PDF EPUB

De rechtspersoon in het strafrecht - A.N. Kesteloo

Het beste De rechtspersoon in het strafrecht Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2013
DIMENSIE: 6,93
ISBN: 9789013115437
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.N. Kesteloo

Omschrijving:

In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling in art. 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de bestanddelen van de bepaling en de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur.Uitgebreid wordt stilgestaan bij het daderschap van de rechtspersoon en de vervolgbaarheid en bestraffing van de rechtspersoon en de feitelijke leidinggever of opdrachtgever voor strafbare feiten begaan door die rechtspersoon.Bovendien wordt aandacht geschonken aan enkele strafprocessuele aspecten die verbonden zijn aan de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten begaan door een rechtspersoon. Daarmee beoogt de studiepocket een toegankelijk overzicht te bieden, dat dienstbaar kan zijn aan de rechtspraktijk.Door uitgebreid te verwijzen naar literatuur en rechtspraak biedt dit boek ook een basis voor verdere bestudering van het onderwerp van dit boek.

...raal. De werking van de algemene regeling in art ... De (hervormde) strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ... ... . 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de bestanddelen van de bepaling en de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het daderschap van de ... Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het ... In deze studiepocket staan de rechtspersoon ... bol.com | De rechtspersoon in het strafrecht (ebook), A.N ... ... ... In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling in art. 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de bestanddelen van de bepaling en de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur. Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten ... plaatsbepaling van de rechtspersoon in het Arubaanse strafrecht te geven. De voorgangers van artikel 53 Sr in het economisch ordeningsrecht en de wetsgeschiedenis komen aan de orde. 1 De typering is ontleend aan Langemeijer, zie R.A. Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen, Arnhem, 1984. In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling in art. 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de be In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling in art. 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de bestanddelen van de bepaling en de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur. Uitgebreid wordt Het e-book De rechtspersoon in het strafrecht, geschreven door A.N. Kesteloo, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 De interne gang van zaken binnen een rechtspersoon wordt geregeld door de statuten en door de wettelijke bepalingen. Sommige bevoegdheden liggen bij het bestuur, andere bij andere organen binnen de rechtspersoon. Bestuurders van de rechtspersoon zijn normaal gesproken niet in privé aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon. Met name het strafrecht van Engeland en Wales (ver-der: Engeland) biedt interessant vergelijkingsmateriaal. Indien naar de meer ernstige delicten wordt gekeken (offences die bewijs van mens rea eisen), dan blijkt dat voor de vaststelling van het 'eigen' daderschap van de rechtspersoon naar de zogenaamde 'identification doc- Eigen fout van de rechtspersoon is vereist ... Er wordt ook stilgestaan bij de vraag of het strafrecht een angepast sanctioneringsmechanisme vormt voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van rechtspersonen. Naast het toepassingsgebied ratione personae en materiae wordt er uitvoerig stilgestaan bij Gemeenten, hun bestuurders en medewerkers komen het strafrecht en het toezicht vooral tegen in de sectoren milieu, bouwen en 'openbare ruimte'. Maar ook op andere gebieden komt de gemeente het strafrecht tegen of is zij onderworpen aan toezicht. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht op zwembaden waarvan de gemeente eigenaar of exploitant is. Voor de toepassing van het strafrecht staat de commissie een 'opsplitsing' van de rechtspersoon de staat voor in organisatorische eenheden die zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. In geval van een strafbaar feit zouden deze zelfstandige onderdelen van de staat zelf moeten kunnen worden vervolgd, in plaats van de staat. De delegatie in het strafrecht", R.W. 2001-02, 1011, met verwijzing naar P. ... aan te geven aan welke natuurlijke personen in de rechtspersoon het misdrijf zou kunnen worden toegeschreven.14 Integendeel, de rechtspersoon dient nu als een afzonderlijke entiteit en nieuwe strafbare dader te worden beschouwd Zoeken in de catalogus Zoeken binnen de site Zoekopdracht Vind. A.N. Kesteloo De rechtspersoon in het strafrecht. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Strafrecht en procesrecht, strafrecht, Recht ......