Bibliotheek PDF EPUB

De Multiculturele Samenleving En Het Recht - Onbekend

Je vindt hier De Multiculturele Samenleving En Het Recht pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2002
DIMENSIE: 6,24
ISBN: 9789069164342
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

De samenleving is pluriform en multicultureel, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dat trekt natuurlijk sporen in het recht. Op het eerste gezicht lijken het incidenten op een klein aantal rechtsgebieden, zoals in het personen- en familierecht. Bij nadere bestudering blijkt echter het pluriforme en multiculturele van de samenleving tot in alle uithoeken van het recht gevolgen te hebben. De bijdragen in dit boek brengen veel hiervan in beeld. Kernvragen daarbij zijn op welke manier en in welke mate de multiculturele samenleving en het recht op elkaar in werken en in hoeverre dit wenselijk, noodzakelijk of onvermijdelijk is.Met deze vragen zullen het recht en de politiek in de komende decennia worden geconfronteerd. Onder druk van dreigende sociale en politieke onrust. Juristen hebben de taak maatschappelijk aanvaardbare antwoorden voor deze belangrijke sociale vraagstukken uit te werken - maar eigenlijk geldt dat voor iedereen in de huidige, multiculturele samenleving.

...t elders wel vaak het geval is, zoals in de Balkan en de Molukken ... Recht in een multiculturele samenleving ... . Multiculturele Samenleving. Samenvatting van de slides met notities van in de les in het grijs en cursief erbij getypt. Universiteit / hogeschool. Karel de Grote Hogeschool. Vak. Multiculturele samenleving (SAW/12-13/pBA-OR/105) Geüpload door. Emma Swerts. Academisch jaar. 2016/2017 We moeten datgene onder ogen komen wat heeft gemaakt dat we vandaag de dag een multiculturele samenleving hebben. Er is een oorzaak waarom ik vandaag de dag in Nederland leef. M ... Recht in een multiculturele samenleving - Helgers + Raafs ... ... . Er is een oorzaak waarom ik vandaag de dag in Nederland leef. Men moet weten en accepteren dat mensen zoals ik het recht hebben hier te zijn. Men moet ophouden mensen zoals ik te bestempelen als gelukzoekers. De verschillende culturele stromingen in de samenleving ontplooien gelijke macht. Zij zijn naar binnen gericht en multiculturalisme betekent hier de erken­ ning van het recht op behoud en bescherming van de eigen cultuur. Deze vormen verwijderen zich alle drie van het eerder beschreven Verlich- Grondrechten pluriforme samenleving Voorbeelden van grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving, herleiden tot artikelen in de Grondwet. Enkele grondrechten die belangrijk zijn voor onze pluriforme samenleving: • Het recht op gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op... In dit arrangement gaan we het hebben over de multiculturele samenleving. Begrippen zoals allochtoon, gastarbeiders, asielzoekers, en verschillende soorten vluchtelingen komen aan bod. Het doel van dit arrangement is om meer inzicht te krijgen in het onderwerp en om de multiculturele samenleving beter te begrijpen....