Bibliotheek PDF EPUB

CORPORATE GOVERNANCE IN PERSPECTIEF - Onbekend

Je vindt hier CORPORATE GOVERNANCE IN PERSPECTIEF pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,83
ISBN: 9789027148742
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

Bij de discussie over corporate governance staan de volgende vragen centraal: welke spelregels zijn nodig voor een goed bestuur en goed toezicht, en welke regels voor een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van bij de vennootschap en haar onderneming betrokkenen? In het eerste deel van deze bundel maken schrijvers vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken kanttekeningen bij het in 1997 verschenen rapport van de Nederlandse Commissie Corporate Governance - de zogenaamde Commissie Peters - en wordt aandacht geschonken aan het wetsvoorstel beschermingsconstructies. Het tweede deel geeft een, deels vergelijkend, overzicht van de stand van zaken betreffende corporate governance in diverse landen. De tekst van het rapport van de Commissie Peters is als bijlage opgenomen.

...19, 20 en 21. Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Utrecht ... Governance: een ander perspectief | Vilans ... . Vak. BIV2 / Corporate Governance 2 (MEAC-BIV2CG2-13) Titel van het boek Bestuurlijke Informatieverzorging in Perspectief; Auteur. O. C. van Leeuwen; J.B.T. Bergsma. Academisch jaar. 18/19 J. Strikwerda Educational governance blz. 3/24 geen representatieve benadering is voor corporate governance omdat deze zich beperkt tot de historisch-juridische benadering van to be in control (Strikwerda, 2004:, 2005). Doordat de code Tabaksblat als uitgangspunt dreigt te worden ... Samenvatting BIV in perspectief - MEAC-BIV2CG2-13 ... ... . Doordat de code Tabaksblat als uitgangspunt dreigt te worden genomen in de discussie Home NIVRA boeken Corporate governance in eilandelijk perspectief : nieuwe ijkpunten en dilemma's voor de accountant Referentie URL ... IM of document om dit voorwerp vast te leggen, plak deze HTML in website. Corporate governance in eilandelijk perspectief : nieuwe ijkpunten en dilemma's voor de accountant. Bekijk Beschrijving. Bekijk PDF ... 2 7. Corporate governance vanuit een economisch perspectief: interne en externe beheersingsmechanismen 7.1 Inleiding De afgelopen twee decennia is de aandacht voor corporate governance snel ... 2 Corporate governance Een Nederlands-Duits rechtscultureel perspectief Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam op21januari 2015 door prof. mr. dr. Axel Hagedorn Governance in Perspectief: PwC geeft in een nieuwe publicatie een uitstekende samenvatting van de wijzigingen in de aangepaste Nederlandse Corporate Governance Code. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen met betrekking tot de Internal Audit Functie. Lees verder Hoofdstuk 1 Corporate governance:een historisch perspectief 1.1 Ondernemenen corporate governance Ons ondernemerschap speeltin ons economisch systeemeen grote rol.De ondernemingenen personen kunnen boerderijen, land, productiemiddelen of fabrieken bezittenen deze inzetten om te proberen hiermee geldte verdienen. Bij veel zorgorganisaties zijn governance-vraagstukken actueel. Door de transitie werken zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer samen. Dit vraagt om een ander perspectief op governance, betogen Vilans-expert Monique Spierenburg en Vilans-adviseur Nick Zonneveld. Governance. Erasmus School of Law; Public Administration (FSS) Netherlands Institute for Government (NIG) Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Culture. Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Erasmus School of Social and Behavioural Sciences(ESSB) Erasmus School of Philosophy (ESPhil) Corporate governance Vandaag wil ik één onderwerp vanuit een rechtsvergelijkend en rechtscultu-reel perspectief nader toelichten. In het begin van de jaren '90 ontstond de discussie rond de zo genaamde Corporate Governance, regelmatig ook aange...