Bibliotheek PDF EPUB

Het openbaar ministerie in civiele zaken - M.E. de Meijer

M.E. de Meijer Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2004-03-01
DIMENSIE: 12,80
ISBN: 9789013010275
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: M.E. de Meijer

Omschrijving:

Door schaarse middelen enerzijds en de overspannen verwachtingen van het strafrechtsysteem anderzijds staat het openbaar ministerie onder druk. Het zal alle zeilen bij moeten zetten om aan de maatschappelijke verwachtingen tegemoet te kunnen komen. Deze verwachtingen zijn met name gericht op het strafrechtelijk optreden van het openbaar ministerie. De mogelijkheden van het openbaar ministerie om op te treden in civiele zaken zijn vrij onbekend. Dit boek beoogt daarin verandering te brengen. Beschreven zijn de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie op het terrein van rechtsvordering, het personen- en familierecht, de Wet BOPZ, het erfrecht, rechtspersonen, het faillissementsrecht en het Benelux Merken-, Tekeningen- en Modellenrecht. Daarbij zullen tevens de vragen aan de orde komen wanneer het openbaar ministerie van deze mogelijkheden gebruik zal kunnen maken en moeten maken, of beleidsontwikkeling en beleidsvoering op dit terrein gewenst is en hoe met deze bevoegdheden de strafrechtelijke handhaving kan worden ondersteund.

...n geen ministerie.Mede vanwege de Wet op de rechterlijke organisatie wordt het parket vaak gezien als onderdeel van de rechterlijke macht ... Boekbespreking M.E. de Meijer, Het openbaar ministerie in ... ... ... Het openbaar ministerie (vaak afgekort met: OM) is niet een daadwerkelijk ministerie zoals de naam doet vermoeden. Het is geen ministerie zoals dat van Buitenlandse Zaken of Financiën. Het OM is een overheidsorganisatie die zich officieel bezighoudt met 'de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere taken die in de wet geregeld zijn.' Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Meijer, M.E. de - Het openbaar ministerie in civiele zaken. Voorschrift hoe het Openbaar Minist ... PDF Het openbaar ministerie in civiele zaken - GBV ... .' Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Meijer, M.E. de - Het openbaar ministerie in civiele zaken. Voorschrift hoe het Openbaar Ministerie zijn taak moet vervullen. ... De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 25.000,- behandelt. Het Openbaar Ministerie kan als enige verdachten dagvaarden voor de strafrechter. Het OM geeft leiding aan het strafrechtelijk onderzoek. Het OM werkt samen met politie en ander partners aan een veilige rechtvaardige samenleving. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het Openbaar Ministerie kan zelfstandig straffen opleggen in de vorm van een strafbeschikking. Taken van het OM. Het Openbaar Ministerie heeft de leiding over de opsporing, en is formeel belast met de tenuitvoerlegging van straffen. Het OM is de enige instantie die strafzaken bij de rechter mag aanbrengen. Duidelijke taken dus. Toch had het OM oorspronkelijk nog veel meer taken. Het OM trad vroeger ook regelmatig op in civiele zaken ... Bij het strafrecht bepaalt de rechter of ...