Bibliotheek PDF EPUB

De werken van william shakespeare overzicht van shakespeare's leven en werken - L a J (Leendert Alexande Burgersdijk

De werken van william shakespeare overzicht van shakespeare's leven en werken U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: april 2013
DIMENSIE: 12,63
ISBN: 9783849540463
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: L a J (Leendert Alexande Burgersdijk

Omschrijving:

"Al wat wij met eenige zekerheid van Shakespeare weten, is, dat hij geboren werd te Stratford aan den Avon,—er trouwde en kinderen won,—naar Londen ging, waar hij acteur werd, en gedichten en tooneelstukken schreef,—naar Stratford terugkeerde, zijn uitersten wil maakte, stierf en begraven werd." Ziedaar, hoe een uitgever van Shakespeare's werken, uit de vorige eeuw, zijn kennis aangaande de gebeurtenissen van des dichters leven samenvat. Wanneer er inderdaad niets meer merkwaardigs te vermelden viel, dan zou het zeker aan te bevelen zijn het levensbericht niet langer te maken, en allen lust om het te rekken te bedwingen. Doch er kan meer medegedeeld worden, er zijn enkele bouwstoffen voorhanden; het is slechts de vraag, of ze degelijk genoeg en voldoende zijn tot samenstelling van een geheel, dat de aandacht verdient. Wij weten het een en ander van Shakespeare's vader en hoe het dezen in de wereld ging; wij weten omtrent hemzelf, dat hij langzamerhand een welgesteld man werd en huizen en landerijen aankocht; wij weten het een en ander van zijn broeders en zusters, en kinderen; wij kennen den inhoud, woordelijk zelfs, van zijn testament; en dit alles uit authentieke stukken. Willen wij er nog meer bijvoegen, dan staan ons meer gegevens ten dienste, die wel is waar niet zoo volkomen zeker zijn als de officiëele stukken uit de archieven van Stratford, maar toch tamelijk wel betrouwbaar. Er zijn enkele beknopte aanteekeningen van zijn tijdgenooten bewaard gebleven. Verder heeft Rowe, de eerste, die, in 1709, een zorgvuldige uitgave van Shakespeare's dramatische werken gegeven heeft, deze van een kort levensbericht des dichters, Some Account of the Life of Mr. William Shakespeare, vergezeld doen gaan; hij zegt de mededeelingen er voor ontvangen te hebben van den, in 1635 geboren, tooneelspeler Betterton, die opzettelijk naar Warwickshire gereisd was om er berichten aangaande Shakespeare te verzamelen. Zoo zijn er ook enkele aanteekeningen van John Aubrey (16271697), die waarschijnlijk van het jaar 1680 of daaromtrent dagteekenen; evenzoo van den Reverend Richard Davies, rector te Sapperton in Gloucestershire, die in 1708 stierf; alsmede een brief van Dowdall, gedagteekend 10 April 1693. Doch al wil men uit al deze gegevens een levensbericht samenstellen, het zal weinig belangrijk zijn en geen licht werpen op de scheppingen des dichters, zoodat men het schier even goed geheel achterwege kan laten en de bovenaangehaalde woorden, die van Steevens herkomstig zijn, door twee jaartallen, 15641616, zou kunnen vervangen.

... nog een aantal toneestukken in samenwerking met andere dramaturgen, zoals The Two Noble Kinsmen met John Fletcher ... De Werken van William Shakespeare Overzicht van ... ... . De Britse dichter William Shakespeare is waarschijnlijk de bastaardzoon van Queen Elizabeth. Strijds zegt dat Queen Elizabeth de eerste meerdere kinderen kreeg. William maakte ook 7 drama's over de koningin. Enkele opmerkelijke uitspraken Shakespeare deed tijdens zijn leven, en buiten de toneelstukken, nog enkele opmerkelijke uitspraken. "Troilus en Cressida" is een toneelstuk van William Shakespeare wat veel gelijkenissen vertoont met het gedicht ... De Werken van William Shakespeare: Overzicht van ... ... . "Troilus en Cressida" is een toneelstuk van William Shakespeare wat veel gelijkenissen vertoont met het gedicht "Troilus and Creseyda" van Geoffrey Chaucer (rond 1380). Voor zijn toneelstukken "Antony en Cleopatra", "Julius Ceasar", "Coriolanus" en "Timon van Athene", kopieerde Shakespeare hele passages uit het werk van Plutarius (46-120 na Christus). Het auteurschap van Shakespeares werken is niet geheel onbetwist. Enkele onderzoekers vragen zich af of wellicht iemand anders dan William Shakespeare uit Stratford-upon-Avon de auteur was van de werken die aan hem worden toegeschreven. Deze "Anti-Stratfordians" zijn van oordeel dat de naam Shakespeare slechts een dekmantel was voor de 'echte auteur', die zijn of haar identiteit niet wilde ... Elke dag voeren acteurs wereldwijd toneelstukken van William Shakespeare (1564-1616) op, en hij wordt alom als grootste toneelschrijver gezien. Hij boeit met de magie en poëzie van zijn taal. En met de grote onderwerpen als liefde en jaloezie, wraak en dood. Wat is het geheim van de man wiens leven omgeven is door mysteries - heeft hij wel bestaan bijvoorbeeld? En wat maakt zijn werk zo ... De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken (TREDITION CLASSICS) (Dutch Edition) [Burgersdijk, L. A. J. (Leendert Alexander Johannes)] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken (TREDITION CLASSICS) (Dutch Edition) In de periode dat Shakespeare leefde veranderde de toneelschrijftraditie. Eerder waren het voornamelijk kerkelijke voorstellingen die gespeeld werden, met eentonig rijmende verzen. Hij liet die traditie los en schreef zijn poëtische drama's in spreektaal. William Shakespeare's werk is op de Bijbel na het meest geciteerd. Waar heb William Shakespeare besteden zijn laatste jaren? William bracht ten minste de laatste vijf jaar van zijn leven wonen in Stratford-upon-Avon. Zijn begrafenis wordt opgenomen op 25 April 1616 op de leeftijd van 52 en hij werd bijgezet in het koor van de Holy Trinity Church. Shakespeare - De werken van William Shakespeare, vertaald door Dr. L. A. J. Burgersdijk - 12 delen - Utrecht, Het Spectrum, 1983 - ca. 6000 pp. - Hardcovers - 18.5 x 11 cm. Conditie; Zeer goed. De reeks in 12 delen compleet in kartonnen cassette: - Deel 1: Titus Andronicus ; De klucht der vergissingen ; Twee edellieden In regie van Theu Boermans brengen Vincent Linthorst, Bram Suijker en Maarten Wansink al Shakespeares personages tot leven. Een razende komedie in de allerbeste slapstick-traditie. Langstlopende komedie van West End Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) is met 9 jaar de langstlopende komedie op West End. Een Nederlandse vertaling van de werken van William Shakespeare. De vertaler is Dr. L. A. J. Burgersdijk, in leven ondermeer hoogleraar aan de Kon. Milit. Academie te Breda. Hij heeft zich in de jaren 1884-1888 met name verdienstelijk gemaakt op letterkundig gebied met een uitstekende vertaling van Shakespeare's oeuvre. Geeft in deel I een grondige biografie van zijn leven. Ondanks het feit dat Shakespeares leven vrij goed gedocumenteerd is, blijft zijn figuur omgeven met mysterie. Sommigen betwijfelen zelfs of deze Shakespeare wel de auteur is van al die onvergankelijke komedies, historische stukken en tragedies.Hoe dan ook worden zijn stukken nog steeds, zij het vaak in aangepaste, voor onze moderne smaak verteerbare versies opgevoerd....