Bibliotheek PDF EPUB

Leerlingenraad en daad - Vlaamse Scholierenkoepel

Genieten Leerlingenraad en daad Vlaamse Scholierenkoepel epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 5,50
ISBN: 9789044123395
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Vlaamse Scholierenkoepel

Omschrijving:

In de meeste secundaire scholen in Vlaanderen heb je een leerlingenraad. Leerlingen komen er samen om te discussiëren over de school en acties op poten te zetten. Maar toch verloopt de werking niet altijd gemakkelijk. Leerlingen weten niet eens dat er een leerlingenraad bestaat op hun school. De leerlingenraders vinden dat ze niets mogen organiseren. Begeleiders vertellen dat ze moeilijk nieuwe leerlingen vinden. En directies klagen zelfs dat die leerlingenraden van tegenwoordig ‘te braaf’ zijn en te weinig inspraak vragen in serieuze zaken zoals het schoolbeleid. Kortom, een leerlingenraad wordt lang niet altijd omgezet in meer ‘leerlingenparticipatie’ voor alle leerlingen.Toch hebben heel wat leerlingenraden straffe ideeën en nemen ze toffe initiatieven. De moderne leerlingenraad gaat verder dan de klassieke strijd tegen de school en haar regels. Meer en meer werken leerlingen samen met enthousiaste leerkrachten en directies aan een toffe school voor iedereen. Dit handboek wil speciaal voor die leerlingenraden een bron van inspiratie zijn. Praktijkverhalen en honderden praktische tips helpen je op weg om je leerlingenraad te doen leven op school. Je vindt een antwoord op de volgende vragen. Hoe kan je beter vergaderen? Welke activiteiten kan je organiseren? Hoe kan je leerlingen (blijven) motiveren voor die leerlingenraad? Op welke manier maak je de leerlingenraad bekend? Welke activiteiten zorgen voor een goede groepssfeer? Enz.Leerlingenraad en daad is een handboek voor gemotiveerde leerlingenraders, enthousiaste begeleiders en iedereen die de inbreng van leerlingen op school waardeert.De Vlaamse Scholierenkoepel vzw is de koepel van leerlingenraden en de officiëel erkende spreekbuis van scholieren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.VSK telt circa 560 aangesloten leerlingenraden en is als vormingsorganisatie voor leerlingenraden actief in scholen met vormingen en trajectbegeleidingen.Heel wat leerlingenraden kennen VSK als organisator van de jaarlijkse actiedagen voor leerlingenraden.

... naar voren komen, de actualiteit en het jaarlijkse uitje van de Leerlingenraad ... De 11 beste afbeeldingen van kinderraad | Gedrag ... ... . De voorzitter en vice-voorzitter zitten in de vestigings- en ... Leerlingen van de School met de Bijbel in Noordeloos waren diep onder de indruk van de nood op de Filipijnen na de verwoestende tyfoon. De leerlingenraad besloot daarom om een klusjesactie op touw te zetten. Leerlingenraad en daad : handboek voor leerlingenraden en hun begeleiders. Innovatie School Om Google. verkiezingen leerlingenraad - Google zoeken. Logo ... Leerlingenraad en daad - Vlaamse Scholierenkoepel ... ... . Innovatie School Om Google. verkiezingen leerlingenraad - Google zoeken. Logo's School Kunst. Afbeeldingsresultaat voor leerlingenraad. Gedragsbeheersing Klaslokaalbeheer Gedrag Stimuleren Het Oplossen Van Problemen Positieve Gedachten Gevoelens Activiteiten Socialisme. Leerlingenraad en daad . Een handboek voor leerlingenraden en hun begeleiders. VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL Garant Uitgevers Mens en Maatschappij De leerlingenraad van SJC (campus Visitatie) koos Freya (5WWI) als nieuwe voorzitter, gedragen door ondervoorzitter Eva (4WET1). Meisjes aan de macht op SJC! Ze worden met raad en daad bijgestaan door enkele super actievelingen (die niet allemaal op de foto staan). Het wordt een schooljaar grand cru'... maandag tot en met vrijdag: 9 uur - 17 uur Speciale programma's : BELGIE Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen Tel: +32 (3) 231 29 00 Fax: +32 (3) 233 26 59 ... Leerlingenraad en daad. Een handboek voor leerlingenraden en hun begeleiders. 2. € 19.90. Vlaamse Scholierenkoepel. Totaal: SubTotaal: BTW: € 19.90 De leerlingenraad bestaat uit een groep gemotiveerde leerlingen met voldoende zin voor initiatief, verantwoordelijkheid en werklust. Per klas zijn er 2 of meerdere kandidaten, zodat als er iemand ziek wordt, er toch nog altijd minstens één afgevaardigde per klas naar de vergaderingen en activiteiten kan komen. Over de leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die mee bepaalt met wat er op school gebeurt. Zij bespreken maandelijks de meningen en ideeën van kinderen uit de verschillende groepen. Buy LEERLINGENRAAD EN DAAD 01 by VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL (ISBN: 9789034112293) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Een leerlingenraad wordt met raad en daad bijgestaan door enkele docenten. De leerlingen die op dit moment zitting hebben in de leerlingenraad zijn: Maar om geen lege doos te zijn, moeten de leden van onze leerlingenraden beslist enkele vaardigheden inoefenen: een vergadering voorbereiden en leiden, andere leerlingen enthousiast maken voor de voorstellen van de leerlingenraad, rapporteren en terugkoppelen naar de achterban, leren omgaan met weerstanden, een idee verdedigen, actief luisteren, enz… . Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad? • Tijdens een lunchoverleg, tussen 12.00 en 12.45 uur, in een ter beschikking staand lokaal. Schooljaar 2011/2012 zijn wij gestart met de "leerlingenraad". De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas of de leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. Het leerkrachtenteam kan bespreekpunten inbrengen en ook kunnen punten vanuit de leerlingenraad meegenomen worden in de teamvergaderingen van de leerkrachten, de ouderraad of de medezeggenschapsraad. En dan gaat hij reizen. Of leren kitesurfen. Of hij schrijft een boek. Want je dromen uitstellen tot je 65ste, je 67ste of misschien wel je tot je 71ste is niet verstandig. En dat is ook niet meer van deze tijd. Dit boek neemt je mee naar alle uithoeken van de wereld. Van Namibië tot Chili en van Japan tot Antarctica. U leest het goed, de leerlingenraad is weer in actie geschoten. Op dinsdag 11 oktober kwamen we samen, om jawel, weer de wildste plannen, de zotste ideeën en de meest zakelijke feiten te bespreken. Vele nieuwe gezichten dit jaar! Af en toe wat pauze zorgde ervoor dat onze hersenen niet oververhit raakten. Leerlingenraad. De leerlingenraad praat mee over de dagelijkse gang van zaken op school, behartigt de belangen van de leerlingen en geeft adviezen. De leerlingenraad wordt met raad en daad bijgestaan door enkele docenten. Commissie Licht en Geluid (L&G) Als je in de aula van onze school omhoog kijkt, zie je dat daar een enorme hoeveelheid ... Fundamenten en perspectieven. Op weg naar. de intelligente organisatie, Tielt, Lannoo Campus, 2004, 546 p. VSK (2000), Leerlingenraad en daad. Praktisch handboek voor leerlingenraden, Antwerpen, Vlaamse Scholierenkoepel i.s.m. Standaard Uitgeverij, 2000. VSK, Leerlingenraden in Vlaanderen. Een onderzoek naar het bestaan en de w...