Bibliotheek PDF EPUB

Bewijsrecht en discriminatie bij de arbeid - none

none Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1997-01-01
DIMENSIE: 3,72
ISBN: 9789027145529
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Bewijsrecht en discriminatie bij de arbeid

...tiebrieven en cv's zonder naam beoordelen, vaker mensen uitnodigen met een niet-Nederlandse achternaam dan wanneer de naam wel op de ... Gelijke behandeling op de werkvloer | De Zaak ... ... 2. Discriminatie bij de arbeid 23 2.1 Discriminatie: een onduidelijk en beladen begrip 23 2.2 Mate waarin discriminatie voorkomt 29 2.3 Conclusies en aanbevelingen 36 3. Aanbevelingen voor een gezamenlijke generieke aanpak 39 3.1 Verantwoordelijkheidsverdeling 39 3.2 Doelen van een gezamenlijke generieke aanpak 40 3.3 Vergroten van kennis en ... Aanwijzing discriminatie 11.12.2018 Aanwijzing dis ... Zelfinspectie | Werkdruk en ongewenst gedrag ... .2 Doelen van een gezamenlijke generieke aanpak 40 3.3 Vergroten van kennis en ... Aanwijzing discriminatie 11.12.2018 Aanwijzing discriminatie. Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Het betreft de strafrechtelijke discriminatiebepalingen (artikelen 137c tot en met 137g en artikel 429quater Sr) en commune delicten met een discriminatieaspect. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." In totaal zijn er twaalf discriminatiegronden in de wet vastgelegd. Word je onterecht ongelijk behandeld en heeft dat te maken met een van de discriminatiegronden, dan kun je een beroep doen op de wet. Iedere vorm van discriminatie op grond van leeftijd bij arbeid is verboden door de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Bij werving, selectie en aanstelling van personeel, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, bevordering en ontslag mag u dus ook geen onderscheid maken op grond van leeftijd. 1 2 Discriminatie bij de arbeid 2.1 Discriminatie: een onduidelijk en beladen begrip Complex wettelijk kader Discriminatie is iemand op een andere wijze behandelen dan een ander in een vergelijkbare situatie, op grond van leeftijd, ras, geslacht (inclusief zwangerschap en genderidentiteit), handicap of chronische ziekte, godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, burgerlijke staat ... Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ter uitvoering van de Richtlijn 2000/78/EG, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG, 2000, L303) alsmede in verband met artikel 1 van de Grondwet, het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs te verbieden; (on)gelijke behandeling Eigenwaarde verloren, alles verloren. Daarom is het van groot belang dat een ieder dezelfde kansen heeft om zijn waardigheid te behouden. Daarvoor zal nodig zijn dat de ander ook als waardevol wordt gezien, juist omdat hij is zoals hij is, zonder dit als beter of slechter te bestempelen. Het brengt met zich mee […] Project tegengaan discriminatie bij de arbeid 17 april 2014 TOOLBOX bij ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! ... vragenlijst) over ervaringen met discriminatie en met het tegengaan daarvan. Een aantal bedrijven geeft gericht antwoord op de voorgelegde vragen. De handhaving van coronamaatregelen maakt de vooroordelen en discriminatie bij de politie zichtbaar, zo stelt Amnesty International in een rapport. Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het SER-advies over discriminatie bij de arbeid. Discriminatie doet zich overal in de samenleving voor. Ook op het terrein van de arbeid, constateert de SER. Werkgevers, werknemers en overheid dienen samen te werken aan een arbeidsklimaat waarin geen plaats is voor discriminatie. Arbeid . Nederland heeft een grootschalig stelsel aan wetten die mensen beschermen tegen ongelijke behandeling op het gebi...