Bibliotheek PDF EPUB

Het Statuut voor het Koninkrijk - C. Borman

Het beste Het Statuut voor het Koninkrijk Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1998-10-01
DIMENSIE: 8,37
ISBN: 9789027145116
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C. Borman

Omschrijving:

Het Statuut voor het Koninkrijk is een boek van C. Borman

...rijk der Nederlanden inclusief de officiële toelichting Koninkrijksrecht Hc1 Koninkrijksrecht Hc7 College-aantekening, Koninkrijksrecht, Hoorcollege 1 College-aantekeningen - hoorcollege 2, koninkrijksrecht Samenvatting Het Statuut voor het Koninkrijk - Stof week 1 t/m 5 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 28 oktober 1954 bevat de hoogste staatsregeling van het Koninkrijk ... Statuut van het Koninkrijk (tekst) - Parlement.com ... . Staatsinrichting. De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de staatsregelingen van de landen zijn juridisch ondergeschikt aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Nadere regelgeving: - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten WET van 28 October 19 ... Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden - Wikipedia ... . De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de staatsregelingen van de landen zijn juridisch ondergeschikt aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Nadere regelgeving: - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao - Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten WET van 28 October 1954, Stb.1954, 503, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut is de constitutionele basisregeling van het uit Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten bestaande Koninkrijk der Nederlanden. In de boeken over het Nederlandse staatsrecht gaat de aandacht vooral uit naar de Grondwet en blijft het Statuut wat onderbelicht. In deze Mastermonografie wordt de schijnwerper op het Statuut gericht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Neder- landen, zoals het bij deze wet is gevoegd, wordt aanvaard. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, ... Het eerste doel is de invoering van een en hetzelfde Nederlanderschap voor alle burgers van het Koninkrijk. Dit onderstreept niet alleen de staatkundige eenheid en onze veelzijdige verbondenheid, maar bovenal onze gedeelde rechtsstaat en democratie. Het Statuut houdt de scheiding van eerst een tweederangs burgers binnen het Koninkrijk in stand. Het formulier van afkondiging der rijkswetten en der algemene maatregelen van rijksbestuur vermeldt, dat de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk zijn in acht genomen. Art. 23 De rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden ten aanzien van rechtszaken in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba, wordt geregeld bij rijkswet. 2 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Implementatie van Verdragen. Rapport van de Groep van Deskundigen als bedoeld in onderdeel H2 van de Slotverklaring van het Bestuurlijk Overleg over de Toekomstige Staatkundige Positie van Curac¸ao en Sint Maarten, februari 2008. KW - Statuut voor het Koninkrijk. KW - Nederlandse Antillen. KW - Verdragsluiting. KW - 86.54. KW - 86.80. KW - 86.50. M3 - Article. SP - 53. EP - 87. JO - 50 Jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. JF - 50 Jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. ER - De Grondwet van het Koninkrijk is het Statuut én een deel van de Nederlandse Grondwet. Tussen Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustasius en Saba)) geldt sinds 1986 de Samenwerkingsregeling.Nederland (met de bijzondere gemeentes Bonaire, St. Eustatius en Saba) heeft een Grondwet, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben hun ... Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de staatkundige relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In het Statuut staat dat de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen. Samen verzorgen ze de koninkrijksaangelegenheden. Maar het hof houdt ook Nederland, als deel van het koninkrijk, daar verantwoordelijk voor. Dat vond ik confronterend, het heeft bij mij een knop omgezet. Landen binnen het koninkrijk dragen ook de ......