Bibliotheek PDF EPUB

Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening - P. de Meij

P. de Meij boek Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2010-06-11
DIMENSIE: 9,74
ISBN: 9789026841477
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: P. de Meij

Omschrijving:

Een belangrijk deel van het goederenvervoer over de weg in Europa is grensoverschrijdend. Met betrekking tot dit vervoer gesloten vervoerovereenkomsten zullen vrijwel altijd worden beheerst door het CMR-Verdrag, waarbij nagenoeg alle Europese landen partij zijn. Het CMR-Verdrag kent een aparte regeling van de internationale bevoegdheid, de litispendentie en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen, die ziet op alle geschillen waartoe een aan dit verdrag onderworpen vervoerovereenkomst aanleiding geeft. Voor de praktijk is van groot belang om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen van welke landen de rechters bevoegd zijn om van een geschil over CMR-vervoer kennis te nemen. De keuze voor de rechter van een bepaald land kan namelijk de uitkomst van een procedure beïnvloeden, aangezien het CMR-Verdrag ondanks zijn overwegend uniforme karakter niet in alle verdragslanden op dezelfde wijze wordt uitgelegd. Veel CMR-landen zijn ook aangesloten bij de EEX-Verordening, die van toepassing is in burgerlijke en handelszaken en evenals het CMR-Verdrag een regeling geeft met betrekking tot de internationale bevoegdheid, de litispendentie en de erkenning en tenuitvoerlegging. Hierdoor kunnen er lastige samenloopvraagstukken ontstaan. Het doel van dit boek is om aan te geven hoever het CMR-Verdrag en de EEX-Verordening reiken en hoe zij zich in geval van samenloop tot elkaar verhouden.

...In dit proefschrift wordt geprobeerd de regels met betrekking tot de internationale bevoegdheid, de litispendentie en de erkenning en tenuitvoerlegging - tezamen ook wel aangeduid als formeel IPR- uit art ... Wetboek-online.nl | Jurisprudentie LJN BF0419 ... . 31 CMR toegankelijk te maken en deze te bezien in hun relatie met de overige bepalingen van het CMR-Verdrag en de EEX-Verordening. ... Samenloop van CMR-Verdag en EEX-Verordening ... stellen van welke landen de rechters bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die zijn gerezen over aan het CMR-Verdrag ... als formeel IPR- uit art. 31 CMR toegankelijk te maken en deze te bezien in hun relatie met de overige bepalingen van het CMR-Verdrag en de EEX-Verordening. ... Samenloop van CMR-Verdag en EEX-Verorde ... Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening (2003) | www ... ... ... als formeel IPR- uit art. 31 CMR toegankelijk te maken en deze te bezien in hun relatie met de overige bepalingen van het CMR-Verdrag en de EEX-Verordening. ... Samenloop van CMR-Verdag en EEX-Verordening . ... stellen van welke landen de rechters bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die zijn gerezen over aan het CMR-Verdrag onderworpen vervoer. In het ene verdragsland zullen procedures immers sneller verlopen en goedkoper zijn dan in het andere verdragsland. 5 P. de Meij, Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening Gronin(diss.- gen), Deventer: Kluwer 2003, p. 216. 6 De 'terzake voorgeschreven formaliteiten' betreffen de EEX-Vo. wanneer het een vonnis uit een andere CMR-staat, tevens EU-staat betreft. Voor von-nissen uit niet EU-staten waarmee geen verdrag over tenuitvoerlegging Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Samenl...