Bibliotheek PDF EPUB

Toegang tot de rechter - Mr. A.F.M. Brenninkmeyer

Genieten Toegang tot de rechter Mr. A.F.M. Brenninkmeyer epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1987-01-01
DIMENSIE: 6,49
ISBN: 9789027127082
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Mr. A.F.M. Brenninkmeyer

Omschrijving:

Toegang tot de rechter

...belangrijke rechtstakken. Het recht op toegang tot de rechter vormt een hoeksteen van de democratische rechtsstaat ... De Zeeuwse burger behoeft betere toegang tot het recht - NRC ... . Hoe heeft het recht op toegang tot de rechter zich in de Nederlandse rechtsorde ontwikkeld? Wat is de plaats van de rechter in onze constitu­tionele rechtsorde? En wat is de ideale vormgeving van effectieve rechtsbescherming tegen de overheid? 4 Artikel 6 EVRM - Het recht op toegang tot de rechter 162 4.1 Criminal charge 162 4.2 Recht op gefinancierde rechtsbijstand bij een criminal charge 165 5 Conclusie 165 Liter ... bol.com | De toegang tot de rechter beperkt - Verslag ... ... .1 Criminal charge 162 4.2 Recht op gefinancierde rechtsbijstand bij een criminal charge 165 5 Conclusie 165 Literatuur 166 12 Een holistische kijk op zelfredzaamheid 169 Ella Schepel en Bernard de Leest 1 Inleiding 169 De toegang tot het recht kent echter meer aspecten. De hoogte van griffierechten, de kosten om een zaak te starten bij de rechter, is daarvan een voorbeeld. In een opiniestuk in het Financiële Dagblad pleitten D66-kamerlid Maarten Groothuizen en CDA-kamerlid Chris van Dam voor een verlaging van de griffierechten in handelszaken met een klein belang. 1) mensenrechten: grondrecht dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekomt. ... (2) mensenrechten: grondrecht ... Heringa, AW 2004, Toegang tot de rechter. in AW Heringa, JGC Schokkenbroek & JVD Velde (eds), EVRM Rechtspraak en Commentaar. Sdu Uitgevers, Den Haag, Onderdeel 3.6.1 ... Toegang tot de civiele rechter Het thema maatschappelijk effectieve recht-spraak is in 2016 geagendeerd op de Dag van de Rechtspraak. Op basis van een verken-ningsronde is een aantal thema's benoemd om de maatschappelijke effectiviteit van de Rechtspraak verder vorm en inhoud te geven.1 Eén daarvan is de toegang tot de civiele rech- Het lectoraat Toegang tot het Recht onderzoekt de knelpunten in juridische hulp- en dienstverlening. Daarbij kijken we vooral naar nieuwe vormen van laagdrempelige toegang, zoals digitale klachtenprocedures. Ook onderzoeken we juridische vaardigheden van lokale professionals, ... De NVvR beziet de recente ontwikkelingen die de toegang tot de rechter beperken vanuit het perspectief van de rechtszoekende en is daardoor zeer kritisch. Van Waterschoot: "Ondanks onze economische vooruitgang zijn er in Nederland honderdduizenden huishoudens die met erg weinig geld moeten rondkomen. Wie toegang zoekt tot de rechter, wordt geconfronteerd met allerlei kosten. Toon Moonen gaat na welke impact deze financiële drempels hebben op het recht op toegang tot de rechter. Daarbij onderzoekt hij hoe bepaalde beleidswijzigingen werden geëvalueerd door het Grondwettelijk Hof en de Raad van State....