Bibliotheek PDF EPUB

Bestaande rechten in het milieurecht - J.E. Hoitink

Bestaande rechten in het milieurecht U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,17
ISBN: 9789027149589
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.E. Hoitink

Omschrijving:

Dit proefschrift bevat een onderzoek naar de vraag in welke gevallen een eenmaal verleende milieuvergunning nadien kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden of inzichten en in welke mate daarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van de vergunninghouder. Na een beschrijving van het algemene toetsingskader voor de milieuvergunning en de daaraan te verbinden voorschriften, wordt een overzicht gegeven van de wettelijke instrumenten die kunnen worden ingezet ten behoeve van het actualiseren van milieuvergunningen, waaronder de revisievergunning, de bevoegdheid tot ambtshalve wijziging, de actualiseringsplicht, de tijdelijke vergunning en de intrekkingsbevoegdheid. Voorts wordt ingegaan op de meer materiële vraag welke grenzen voortvloeien uit het zogenaamde 'bestaande rechten' van de vergunninghouder bij het verlenen van een nieuwe (revisie)vergunning moeten worden geëerbiedigd. Ten slotte bevat het boek een hoofdstuk omtrent de vraag in welke gevallen een inrichtinghouder, die met een wijziging of intrekking van zijn milieuverguning wordt geconfronteerd, recht heeft op schadevergoeding en wordt verslag gedaan van een rechtsvergelijkend onderzoek met Duitsland.

...zoeks- en onderwijsactiviteiten op het terrein van het milieurecht samengebracht die tot dan toe verspreid in de Faculteit werden verricht ... PDF 1 Recht en milieu - managementboek.nl ... . Al in 1984 was zijn leeropdracht 'Milieurecht en Recht der ruimtelijke ordening'. Inmiddels is het vanzelfsprekend deze twee terreinen in samenhang te bestuderen. Over Recht.nl Wij bieden u o.a. dagelijks juridisch nieuws, een juridische zoekmachine (i.s.m. Google) en samenvattingen van de 100 belangrijkste vaktijdschriften voor juristen. Maak middels een proefabonnement vier weken gratis en vrijblijvend kennis met onze diensten. het internationale recht, maar heeft zich i ... VMR Bijeenkomsten - VMR - milieurecht.nl ... . Maak middels een proefabonnement vier weken gratis en vrijblijvend kennis met onze diensten. het internationale recht, maar heeft zich in een tijdsspanne van ongeveer 40 à 50 jaar in rap tempo ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van het internationale recht. 2 A n der s dan bij oudere leerstukken van internationaal recht, zoals het recht van de zee, diplomatiek recht en oorlogsrecht, is het internationale milieurecht nauwelijks ... Buy Bestaande rechten in het milieurecht: Over de actualisering van milieuvergunningen by J. E Hoitink (ISBN: 9789027149589) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Wanneer toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid van een revisievergunning, kan het bevoegd gezag de bestaande rechten van de vergunninghouder niet wijzigen c.q. aantasten, behalve en in zoverre als die wijziging mogelijk zou zijn met toepassing van artikel 2.31 Wabo (wijzigen van de vergunning) en artikel 2.33 Wabo (intrekken van de vergunning). Samenvatting leerdoelen milieurecht K4 en andere samenvattingen voor Milieurecht, HBO Rechten. Dit document bevat een samenvatting van de leerdoelen van het vak milieurecht (omgevingsrecht milieu). Hierin zijn hoorcollege aantekeningen en de bel... milieurecht vertaling in het woordenboek Nederlands - Estisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Tussen milieubeleid en milieurecht bestaat een wederkerige relatie: enerzijds vormt het recht de grondslag om beleid te maken en uit te voeren, anderzijds worden in het milieubeleid doelen geformuleerd die met onder meer juridische instrumenten moeten worden bereikt. In het laatste geval heeft het recht dus een instrumentele functie. milieurecht vertaling in het woordenboek Nederlands - Pools op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen. Het Surinaams milieurecht is het geheel der wetten en andere bepalingen in Suriname, die gericht zijn op het beschermen van het milieu.Hiertoe worden gerekend: de milieuhygiënewetgeving, het recht betreffende de bescherming en het beheer van natuur en landschap, de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen ter handhaving van het milieurecht en het recht betreffende natuur en ... Het onderhavige onderzoek wil, naast een overzicht van het Europese milieurecht, volgens een vaste indeling aandacht besteden aan het recht in ieder van de 15 lidstaten waar het gaat om een aantal milieurechtelijke onderwerpen, die zowel voor de rechtspraktijk als voor de wetenschap van belang zijn. voorkomen van inbreuken op het milieurecht, ... (MAP7) is onder andere gericht op de gebrekkige implementatie van en tekortkomingen in bestaand EU beleid. ... Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor de gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Milieurecht is een tak in het recht dat betrekking heeft op de bescherming, het beheer en het behoud van het leefmilieu. Milieu wordt gedefinieerd in artikel 1.1.2 §1 van het Decreet Algemeen Milieubeleid (DABM) als: ' de atmosfeer, de bodem, het water, de flora, de fauna en overige organismen andere dan de mens, de ecosystemen, de landschappen en het klimaat '. 232 het milieurecht als proeftuin 233 hoofdstuk 17 francovich-aansprakelijkheid bij gebrekkige handhaving van milieurecht? J.H. Jans & K.J. de Graaf, 'Francovich-aansprakelijkheid bij gebrekkige handhaving van milieurecht?', in: M.V.C. Aalders & R. Uylenburg (red.), Het milieurecht als proeftuin. 20 jaar Centrum voor Milieurecht, Groningen: Euro Äp !Lßîp.è/ )r9ÛôPùMííýu W¤IfÝÜQG ......