Bibliotheek PDF EPUB

Tussen protectie en concurrentie - H.E. Akyurek-Kievits

H.E. Akyurek-Kievits boek Tussen protectie en concurrentie Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,84
ISBN: 9789026833151
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: H.E. Akyurek-Kievits

Omschrijving:

Het EG-Verdrag aanvaardt de vrije concurrentie als het beste sturingsmechanisme voor de economie. Toch is in het Verdrag voorzien in uitzonderingen hierop. Bijvoorbeeld voor die ondernemingen, die activiteiten uitoefenen die voor de Gemeenschap van bijzonder belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de posterijen, spoorwegmaatschappijen e.d. De uitzonderingen zijn onder meer opgenomen in artikel 90 van het EG-Verdrag. In dit boek onderzoekt de auteur: de betekenis en reikwijdte van artikel 90; of en zo ja in hoeverre artikel 90 in samenhang met andere verdragsartikelen het de Lid-Staten nog toestaat om de ondernemingen die zij belast hebben met een taak van algemeen belang door monopolierechten af te schermen van de concurrentie; de gedragsregels voor ondernemingen, die zich in een liberaliseringsproces bevinden of bevonden hebben en die daardoor voor een deel van hun activiteiten nog wel over een monopolie beschikken en voor een ander deel niet meer. Tenslotte maakt de auteur een rechtsvergelijkende analyse van de situatie in Nederland.

...ten. De NZa voorkomt dat zorgaanbieders met marktmacht nadelige afspraken Biodiversiteit en concurrentie ... Non-concurrentie en het kartelverbod: de (bewijs)lat ligt ... ... . Onder biodiversiteit wordt een grote diversiteit aan soorten binnen een bepaald gebied verstaan. Een grote genetische variatie binnen deze verschillende soorten draagt ook bij aan de biodiversiteit van een gebied. Als een gebied zich vanuit een kale vlakte gaat ontwikkelen, dan zal de biodiversiteit in de regel ... Op deze pagina leest u meer over concurrentie en afspraken tussen bedrijven. Lees meer over kartelaf ... Tussen protectie en concurrentie; marktwerking of ... ... ... Op deze pagina leest u meer over concurrentie en afspraken tussen bedrijven. Lees meer over kartelafspraken, aanbestedingen, duurzaamheid en concurrentie en tariefafspraken voor zzp'ers. Oneerlijke concurrentie: ... Ook handelskampioen Nederland wil nu protectie ... Dan weet je dat de sfeer van economische rivaliteit die heerst tussen de Verenigde Staten en China nu echt de ... Met een concurrentieanalyse zet je de sterke en zwakke punten van je bedrijf ten opzichte van je concurrenten op een rij. En je concurrentieanalyse levert je gegevens op voor je SWOT-analyse. Directe en indirecte concurrenten. Zoek uit wie je concurrenten zijn. Maak hierbij verschil tussen directe en indirecte concurrenten. Concurrentie is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het totaal van de ondernemingsactiviteiten wordt aangeduid, binnen het krachtenveld van (min of meer) soort-gelijke activiteiten van een of meer concurrenten en dat daar dan ook qua strategisch/tactisch beleid op is afgestemd, teneinde desondanks de gestelde ondernemingsdoelstellingen te kun-nen effectueren. ondernemingen en brancheorganisaties voorlichten over hoe zij zelf kunnen beoordelen welke vormen van samenwerking tussen concurrenten zijn toegestaan en welke niet. 2. Deze Leidraad behandelt het algemene kader van de mededingingsrechtelijke beoordeling van samenwerking tussen concurrenten zoals beschreven in het kartelverbod.5 6 Onder ... Concurrentie [ecologie] - Concurrentie is een begrip in de ecologie, dat duidt op het gebruik van het milieu door organismen met overeenkomstige behoeften. Er kan concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of om licht. De concurrentie tussen individuen van dezelfde soort (infraspecifieke concurrentie) is sterker d... Het verschil tussen directe en indirecte concurrenten is niet altijd even duidelijk, echter. Indirecte concurrenten kunnen ook bedrijven die een substituut voor het aanbieden van het primaire bedrijf bieden. Bijvoorbeeld, een gebakken kip restaurant concurreert rechtstreeks met andere gebakken kip restaurants, ... En dat waren geen geintjes, hé." Fabio Jakobsen heeft zijn plek op de rots bij Deceuninck-Quick-Step moeten verdienen. ... Jakobsen over concurrentie tussen sprinttreinen: ... EU, en dan met name van het Cartesio-arrest, op de concurrentie van rechtstelsels in Europa centraal.7 Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen concurrentie om oprichtingen en concurrentie om reeds bestaande vennootschappen. Hieronder volgen echter allereerst enkele inleidende opmerkingen over het idee van concurrentie DE MARGE TUSSEN VRIJHANDEL EN PROTECTIE; Hoe Paul Krugmansgenuanceerde visie wordt misbruikt. ... Europa was toen bang voor de technologische concurrentie van de Verenigde Staten. Als accountant heb je behoorlijk wat concurrentie om je heen. Lokale kantoren in je directe omgeving, grotere coöperaties die zich focussen op jouw doelgroep, opkomende starters die de markt innoveren en transformeren… Al deze concullega's zijn, net als jij, gefocust op het behalen van één en hetzelfde resultaat: bestaande klanten behouden en nog meer nieuwe klanten aantrekken....