Bibliotheek PDF EPUB

Het geluid van een sterke stem - C.F.J. Antonides

Genieten Het geluid van een sterke stem C.F.J. Antonides epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,63
ISBN: 9789052639918
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: C.F.J. Antonides

Omschrijving:

Aan de “Vaders” van de ethische theologie Daniël Chantepie de la Saussaye Sr. en Johannes Hermanus Gunning Jr. werd in het verleden een studie gewijd. Aan de ethischen van de tweede generatie - de “jong- ethischen” - viel deze eer nog niet te beurt. In de reeks van de jong-ethischen neemt de Haagse predikant J.H. Gerretsen een geheel eigen plaats in. “Hij had zeker een goed professor kunnen zijn” aldus Gerretsen’s leerling G. van der Leeuw. Aan Gerretsen werd en wordt nog geregeld - na zijn heengaan in 1923 - in ons land aandacht besteed, doch meestal incidenteel. Veelal blijft het bij het citeren van significante gedachten uit zijn werken of preken. Wij kennen slechts drietheologen, die een summier licht wierpen op Gerretsen’s theologie t.t. ds.J.G.W. Goedhard, dr.G.Ph. Scheers en prof.dr. Golterman. J.G.W. Goedhard eerde zijn leermeester posthuum met een “schets” van diens theologie. Daarenboven publiceerde hij met A.R. Rutgers in 1925 een belangwekkende “Keur van overdenkingen uit de nalatenschap van dr. J.H. Gerretsen”. De onderhavige studie beoogt - om met G. van der Leeuw te spreken - “het geluid van deze sterke stem” in onze dagen nog eens te laten weerklinken. Wij willen daarbij niet uit het oog verliezen, dat Gerretsen’s theologie zeer nauw met zijn persoon verbonden is. Gerretsen’s stijl is zeer bondig, reden, waarom wij hem in het vervolg breed zullen citeren. Als “terminus ad quem” houden wij het jaar 1916 aan, het jaar, waarin Gerretsen instortte. Wij willen trachten op fenomenologisch-genetische wijze Gerretsen op zijn weg te volgen. Er is in zijn denken een voortdurende beweging en het geheel van zijn oeuvre kenmerkt zich door een wonderbare organische samenhang.

... Het komt door de vorm van ons schedel waardoor wij onze eigen stem vervormd te horen krijgen ... Zo klinkt de stem van een 3000 jaar oude Egyptische mummie ... ... . Bij een opname is dit niet het geval en horen wij onze stem zoals andere mensen het horen. Geluid. Als wij praten moet het geluid buitenom maar onze oren toe in twee verschillende banen middels luchtgeleiding, waarbij het geluid zich via de lucht ... Een close‑up van zijn oor laat zien dat hij een gehoor­apparaat in heeft. [geluid van een hard suizende wind] Overgang naar een close‑up van het iPhone-scherm van ... Geluidsgolf - Wikipedia ... . [geluid van een hard suizende wind] Overgang naar een close‑up van het iPhone-scherm van de man. Hij stelt zijn gehoor­apparaat in op 'Openlucht'. [geluid van een zacht blazende wind] (Vrouw) Nog vijf kilometer naar de top. Hoofdpijnnet vertegenwoordigt vijftien procent van de bevolking in Nederland. Het orgaan geeft mijn beperkte stem een geluid. Zij verenigt een groep mensen die vaak te ziek is om uiting te geven aan de hoofdpijn, en dat is een mooi goed. Hoe tof is het dat deze vereniging aan de kar trekt en 'mijn' belangen behartigt. Stemmen klinken schel of doordringend. Het volume van iemand met hyperacusis staat als het ware permanent te hoog afgesteld en is nog een gradatie heftiger dan 'gemiddeld' gevoelig voor geluid zijn. Er is een vermoeden dat hyperacusis voortkomt uit schade aan het gehoororgaan. Door bijvoorbeeld een letsel (door ongeval, klap op het hoofd of ... Waarom we het geluid van onze eigen stem haten. Als we een opname van onze eigen stem horen, vragen we ons wel eens af of dat vreselijke geluid echt uit onze mond komt. Van het totale aantal deelnemers, werden 70% gemarkeerd met commando hallucinaties met speciale functies, namelijk 60% gelijktijdig met de hoorzitting, ervaren en tactiele hallucinaties (zoals deelnemers merkte op dat terwijl ze in het hoofd ontstond een stem, het lichaam langs een branderig gevoel, tintelingen, , alsof ze werden aangeraakt door een voorwerp). gebied voor het controleren en vormen van een natuurlijk klinkend geluid. De "stem" van een instrument zit in dit midden-gebied. 800Hz-4.000Hz Een belangrijk gebied om instrumenten te accentueren en ze warmer te laten klinken. Maak je het te sterk dan wordt het geluid vermoeiend om naar te luisteren. Te veel in het gebied rond 1-2KHz klinkt ... Maandelijks ontrafelen we in deze podcast het geluid van één vogel, die je op dat moment buiten kunt horen. In deze aflevering: de boerenzwaluw. ... Hij vertelt dat tijdens de opname van de boerenzwaluw er een stel koeien ontsnapten. ... Breng hier je stem uit! Dit zijn de kanshebbers: Roots Foto van de Maand wedstrijd. Luistert naar een geluid van binnen, in plaats van naar de 'herrie' van buitenaf. Het kan even duren voordat je die stem weer goed verstaat. Ze is schor van het roepen in de leegte en jij bent doof door de geluiden om je heen. Je maakt weer kennis en stelt je opnieuw aan elkaar voor. In het voorjaar van 2016 is het Genetic Choir gestart met een pilot van een nieuw project, waarbij zijn expertise in de menselijke stem en improvisatie wordt gebruikt om te werken in de context van zorginstellingen: Het Huis van Lied en Geluid is een participatief project, gericht op het dichter bij elkaar brengen van zorgbewoners, hun families en zorgpersoneel door stemtraining en improvisatie. Vindplaatsen van geluid in het Oude Testament. Het woord komt er 55 keer voor, in 49 verzen. Exodus 19:16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.. Exodus 19:19 Nu we massaal beeldbellen heb ik vaker dan ooit last van het feit dat beeld en geluid niet synchroon lopen. Je kent het wel: door een slechte verbinding of een ander technisch mankement hoor je het geluid van je beeldbuddy wel, maar zie je de mond pas later bewegen. Er zijn twee introducties mogelijk voor dit bommetje: een BMW M135i, maar dan lichter en alleen voorwielaangedreven. Of: 306 pk in de gekste MINI. Tijd voor de rijtest van de MINI GP3. Welke ......