Bibliotheek PDF EPUB

Bedreigde getuigen in het strafproces - Aafje Beijer

Het beste Bedreigde getuigen in het strafproces Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1997-01-01
DIMENSIE: 6,76
ISBN: 9789038705354
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Aafje Beijer

Omschrijving:

Bedreigde getuigen in het strafproces

...(criminele) informant, of de sterker wordende rol van het inmiddelijkheidsbeginsel, waardoor processen steeds langer voortslepen doordat alle getuigen ter zitting moeten worden doorgezaagd ... Verklaringen bedreigde anonieme getuige toegestaan in MH17 ... ... . De getuige die uit hoofde van zijn ambt of beroep betrokken is bij het verhoor van een bedreigde getuige of een verhoor waarbij artikel 187d is toegepast, dan wel een daaraan voorafgaand verhoor, kan zich verschonen van het beantwoorden van een hem gestelde vraag, voor zover zulks ter bescherming van de in artikel 187d, eerste lid, of artikel 226a, eerste lid, genoemde belangen noodzakelijk is. De verklaringen die anonieme en bedreigde getuigen hebben gedaan in het MH17-proces zijn toegestaan in de rechtbank. De advocaten van de Russische verdachte Oleg Poelatov waren het er ni ... Getuige in het strafproces - Slachtofferhulp Nederland ... . De verklaringen die anonieme en bedreigde getuigen hebben gedaan in het MH17-proces zijn toegestaan in de rechtbank. De advocaten van de Russische verdachte Oleg Poelatov waren het er niet mee eens dat dertien getuigen in het proces de status 'anonieme bedreigde getuige' hadden gekregen. Het onderzoek heeft als doel vast te stellen hoe vaak de regelingen betreffende de beperkt anonieme getuige (art. 190 lid 2 Sv) en de bedreigde getuige (art. 226a Sv) worden gebruikt. Anonimiteit in het strafproces: De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces Het betreft dus een vergaande mate van bescherming waardoor de verdediging zeer beperkt wordt in haar ondervragingsrecht en zij niet op alle vragen antwoord zal krijgen. Kenmerkend voor het proces-verbaal van het verhoor van de bedreigde getuige is dat er een grote hoeveelheid niet of beperkt weergegeven antwoorden in zijn opgenomen. Het strafproces begint na aangifte van een strafbaar feit. De officier van justitie of rechter beoordeelt in het strafproces of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf. In elke fase van het strafproces kunt u gebruik maken van bepaalde rechten. Het doel van deze studie is de volgende twee kernvragen te beantwoorden: Hoe ziet het wettelijk kader van de 'regeling beperkt anonieme getuigen' en de 'regeling bedreigde getuige' eruit en wat zijn de juridische mogelijkheden en beperkingen van deze regelingen voor de bewijsvoering in het strafproces?Hoe vaak en op welke wijze wordt van de regelingen met betrekking tot de beperkte anonieme ... Scriptie Strafrecht: 'getuigen in het strafproces' - Ik wil een scriptie schrijven over "getuigen in het strafproces". Ik vind het alleen moeilijk om een goede vraagstelling op dit gebied te bedenken. Heeft iemand een idee? Alles is welkom!......