Bibliotheek PDF EPUB

Wetboek van Koophandel - D.J. Hesemans

Het beste Wetboek van Koophandel Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2008-09-01
DIMENSIE: 7,36
ISBN: 9789013053579
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: D.J. Hesemans

Omschrijving:

Het Wetboek van Koophandel stamt uit 1826. Een deel van het wetboek inmiddels is vervallen, maar de gedeelten over de vennootschap onder firma, het wissel- en chequerecht en de zeevaart zijn nog altijd actueel.Dit Lexplicatiedeel bevat naast het Wetboek van Koophandel ook de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en beleidsregels, die grotendeels betrekking hebben op de scheepvaart. Ook is de Algemene termijnenwet opgenomen.Het commentaar van de auteur geeft inzicht in de essentie, achtergrond en context van de opgenomen regelgeving.

...vandaag het Wetboek van Koophandel uitgelegd in straattaal (Art ... Surinaams Wetboek van Koophandel 2016 - De Nationale Assemblée ... . 15-23) Artikel 15: De in dezen titel genoemde vennootschappen worden geregeerd door de overeenkomsten van partijen, door dit Wetboek en door het Burgerlijk Regt. Art. 283 WvK - Artikel 283 Wetboek van Koophandel - Artikel 283 [Vervallen per 01-01-2006] Wetboek van Koophandel : Citeertitel: Onbekend: Vastgesteld door: regering en Staten gezamenlijk: Onderwerp: bestuur en recht: Eigen onderwerp: Opmerkingen met betrekking tot de regeling. De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 16 maart 1936, ... PDF Wetboek van Koophandel.nieuw - dna.sr ... . De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 16 maart 1936, gepubliceerd in P.B. 1936, no. 52, en in werking getreden op 25 oktober 1936. Wetboek van Koophandel BES. 1 Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van artikel 27 voorkomende, mag de naam van de vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd.. 2 De vennoot mag noch daden van beheer verrichten, noch in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn.. 3 Hij draagt niet verder in de schade dan ten belope van de gelden, welke hij in de vennootschap ... Toelichting art. 251 Wetboek van Koophandel Dit is een tekst door het Verbond opgesteld, hetgeen op de aanvraag wordt vermeld. In deze tekst staat beschreven de gevolgen indien de aanvrager het aanvraagformulier niet goed of niet volledig of niet naar waarheid invult. Het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) is, voor zover daarvan bij dit wetboek niet is afgeweken, ook op de in dit wet-boek behandelde onderwerpen toepasselijk. EERSTE BOEK VAN DE KOOPHANDEL IN HET ALGEMEEN EERSTE TITEL Van boekhouding Artikelen 2 t/m 9 (vervallen) TWEEDE TITEL Van enige soorten van vennootschap EERSTE AFDELING Wetboek van koophandel - het bij de grondwet voorgeschreven wetboek, dat de regelen bevat, die op de kooplieden, hun rechten en verplichtingen in het bijzonder, betrekking hebben, nevens de in het burgerlijk wetboek voorkomende, waarvan ten behoeve van den handel het Wetboek van Koophandel niet bijzondere afwijkingen inhoudt. 10 SEPTEMBER WETBOEK VAN KOOPHANDEL : BOEK I. _ Koophandel in het algemeen. EERSTE TITEL. Kooplieden. 10 SEPTEMBRE _ CODE DE COMMERCE : LIVRE I. _ Du commerce en général. TITRE Inleiding wetboek van koophandel. Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van oorsprong bedoeld als het wetboek voor het handelsrecht. De wet werd ingevoerd in 1838 ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het taalgebruik is vaak duidelijk uit die tijd. Het handelsrecht is echter steeds meer opgegaan in het commune burgerlijke recht. Wetboek van Koophandel [België] - In tegenstelling tot Nederland is het handelsrecht in België een afzonderlijk rechtsgebied van het privaatrecht, naast het burgerlijk recht. België kent daarom ook afzonderlijke rechtbanken van koophandel of handelsrechtbanken. ==Geschiedenis== De eerste bron van het Belgische handelsrecht is het wetboek van k... Van het Wetboek van Koophandel zal enkel nog Boek II betreffende de zee- en binnenvaart overblijven. Dat wetboek krijgt een nieuwe titel om de beperkte restinhoud te weerspiegelen. Het Wetboek van Koophandel als zodanig zal dus in de nabije toekomst verdwijnen. ... Online vertaalwoordenboek. FR:wetboek van koophandel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Wetboek van koophandel In dit wetboek staan alle regels en wetten waar een bedrijf zich aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven van een BV, de rechten van een stichting, de mededingingswet en de handelsregisterwet. Faillissementswet In dit wetboek staan alle regels en wetten rond het faillissement. Geldend van 15-11-2019 t/m heden. Wetboek van Koophandel. Algemeene bepaling. Artikel 1. Het Burgerlijk Wetboek is, voor zoo verre daarvan bij dit Wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op de in dit Wetboek behandelde onderwerpen toepasselijk....