Bibliotheek PDF EPUB

STRATEGISCHE EN LOGISTIEKE BESLUITVORMING - Sijbrands

Genieten STRATEGISCHE EN LOGISTIEKE BESLUITVORMING Sijbrands epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,74
ISBN: 9789051702125
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Sijbrands

Omschrijving:

STRATEGISCHE EN LOGISTIEKE BESLUITVORMING

...nige voertuigen en alternatieve brandstoffen, is niet genoeg ... HBO Bachelor Logistics Management | NCOI Opleidingen en ... ... . Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen zijn ook logistieke innovaties hard nodig. Het topmanagement houdt zich vooral bezig met strategische beslissingen. Strategische beslissingen horen bij het strategisch managament wat inhoudt het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken. Planning- en controlcyclus . Deze besturingssystematiek le ... Besluitvorming in vijf fasen | Inn-spiratie team- en ... ... . Planning- en controlcyclus . Deze besturingssystematiek leidt tot de bekende planning- en controlcyclus die in feite het hart vormt van de besturing van elk groter bedrijf. Op strategisch niveau zien we het bedrijfsplan waarin de convenanten met klanten, ketenpartners en de interne organisatie zijn verwerkt. Besluitvorming. Nemen van het daadwerkelijke besluit, n.a.v. de analyse, door de juiste persoon; Besluit vastleggen, inclusief redenen; Uitwerken van de plannen en deze goed communiceren (inclusief het waarom en de gewenste eindsituatie) Fase 5 in een gedegen besluitvormingsproces: Evaluatie. Productevaluatie De sector Transport en Logistiek is de juiste weg ingeslagen. Nu is het tijd voor een volgende stap om een meer volwassen aanpak van risicomanagement te implementeren. Bedrijven brengen hierbij risico's die de ondernemingsdoelstellingen kunnen beïnvloeden systematisch in kaart en zij leggen beheersmaatregelen vast. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport 'Risicomanagement 2.0 ... De strategische planning geeft houvast en leidt tot snelle besluitvorming. Nadat de strategie is ontwikkeld, kunnen keuzes in de tijd worden geplaatst. Alle onderwerpen tegelijkertijd oppakken, is geen optie. Dan loopt de organisatie vast en raakt zij teveel intern gericht. Dit leidt tot vertragingen, demotivatie en verloop van mensen. Strategische besluitvorming wordt haast altijd omgeven door een gebrek aan informatie. ... Mensen die nu (beleid)adviseur, consultant of manager zijn en zich graag verder ontwikkelen op het gebied van strategische vraagstukken en strategisch management om de organisatie en klanten nog beter te kunnen adviseren. TNO biedt steden een integraal instrumentarium waarmee ze hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. 'Sustainable Urban Mobility and Accessibility' (SUAM) biedt niet alleen inzicht in het functioneren van de stad, maar biedt ook effectieve oplossingen. Kern van dit instrument is de integratie van operationele monitoring met tactische en strategische ... Door een structureel tekort aan logistiek professionals ben je als goed opgeleide logistiek manager extra gewild op de arbeidsmarkt. Tijdens de HBO Bachelor Logistics Management krijg je een goed overzicht van alle schakels en kun je de juiste beslissingen nemen om in te spelen op trends en toekomstige orders. Co-creatie en gedeeld leiderschap, gecombineerd met inspraak voor medewerkers in strategische besluitvorming. Gezamenlijk zorgen deze elementen voor meer (technische) ... voor de logistiek en het ontwikkelen van instrumenten waarmee logis...