Bibliotheek PDF EPUB

Aspecten ziekte en arbeidsongeschiktheid - Bosch

Genieten Aspecten ziekte en arbeidsongeschiktheid Bosch epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1983-01-01
DIMENSIE: 11,71
ISBN: 9789031202348
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Bosch

Omschrijving:

Aspecten ziekte en arbeidsongeschiktheid

...ng een werknemer bij jou in dienst is. Ziekte en arbeidsongeschiktheid ... Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het ... ... . Re-integratie en Wet verbetering poortwachter. ... Op interactieve wijze nemen twee trainers de relevante aspecten vanuit managementoptiek met de deelnemers door, vanzelfsprekend op rechtspositioneel verantwoorde wijze. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn indicatoren van tijdelijke en meer langdurige functionele beperkingen in de arbeidssituatie. ... ziekte en ziekteverzuim ... Ook worden de NEA-gegevens gebruikt ... Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is het verschil? ... . ... ziekte en ziekteverzuim ... Ook worden de NEA-gegevens gebruikt voor het analyseren van de samenhang tussen verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, ... Title: Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid: Author: F.A.J. van den Bosch (Frans), C. Petersen (Carel) Degree grantor: RePub (University Library) Bent u een werknemer in loondienst en wordt u ziek? Dan verandert er financieel het een en ander voor u, zeker als het langer duurt dan twee jaar. De eerste 104 weken is uw werkgever verplicht om minimaal 70 procent van uw loon door te betalen. Daarna treden regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Uitkering bij ziekte Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid Publication Evenals in vele andere landen is de opbouw van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheld aangevangen met de lnvoering van een arbeidsongeschiktheldsregeling. [Regeling vervallen per 01-01-2014.] Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2013. Toon relaties in LiDO Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs; Maak een permanente link Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs; Toon wetstechnische informatie Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair ... Ziekte en arbeidsongeschiktheid 8.1 Re-integratie 8.2 Maandinkomen bij langdurige ziekte tijdens dienstverband 8.3 Maandinkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid na afloop dienstverband 8.4 Aanvulling maandinkomen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid 8.5 Gevolgen niet nakomen verplichtingen 8.6 Doorbetaling maandinkomen bij extra inkomsten 8.7 Vergoeding schade en zorgkosten Voor NUVO-leden is de volgende informatie beschikbaar over arbeidsongeschiktheid: Ziekte en re-integratie Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Eigenrisicodragerschap NUVO Verzuimdienst Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van de overheid, de WIA. Het is een uitkering die ingaat na 2 jaar ziekte. De eerste 2 jaar van ziekte dient de werkgever het loon door te betalen (tenminste 70%), zodat het arbeidsongeschiktheidspensioen in die periode nog niet nodig is. De hoogte Het arbeidsrecht omvat veel aspecten. Van arbeidsongeschiktheid tot ontslag, concurrentiebeding tot loondoorbetaling, ziekte en werkgeversaansprakelijkheid. Voor werkgevers en werknemers is het onmogelijk om op de hoogte te blijven van alle regels en wetten die het arbeidsrecht omvat. U kunt bij terecht voor de volgende kwesties; Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Inleiding en indeling. Een medewerker is arbeidsongeschikt als hij door een lichamelijk of geestelijk gebrek zijn arbeid niet meer kan verrichten. Dit brengt een aantal vraagstukken met zich mee, die in dit hoofdstuk worden behandeld aan de hand van de volgende onderwerpen. ziekte en arbeidsongeschiktheid is lang niet altijd rechtstreeks maar complex en multicausaal. ... Hoofdstuk 4 gaat in op aspecten die blijkens de discussies in het parlement, de enquête onder verzekeringsartsen, onderzoeken en commentaren bijzondere aandacht in de dagelijkse praktijk behoeven. Arbeidsongeschiktheids-Wijzer Als u door een ziekte of ongeval uw werkzaamheden geheel of gedeel­ telijk niet meer kunt uitvoeren is er sprake van arbeidsongeschiktheid. Dit grijpt in ...