Bibliotheek PDF EPUB

De kwaliteit van water - H.F.M.W. van Rijswick

Het beste De kwaliteit van water Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2001-11-01
DIMENSIE: 3,51
ISBN: 9789026838323
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: H.F.M.W. van Rijswick

Omschrijving:

Uitgaande van het gegeven dat er voldoende schoon water nodig is om te kunnen leven, richt dit uitgebreide boek zich op de mogelijkheden en beperkingen van de Europese en nationale regelgeving om de kwaliteit van oppervlaktewater te beschermen en te verbeteren. Aanleiding en uitgangspunt van het boek is de bedreiging van de kwaliteit van oppervlaktewater door verschillende vormen van verontreiniging. De bespreking van de diverse juridische instrumenten spitst zich toe op twee bronnen van waterverontreiniging: bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De afgelopen decennia is de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar deze verbetering stagneert. Met welke juridische instrumenten kan de kwaliteit van oppervlaktewater worden beschermd? Daarbij wordt in het boek zowel specifieke waterregelgeving als overige regelgeving behandeld, zowel binnen de Europese als de nationale regelgeving.

...zijn de zuurstofplanten, micro-organismen en de vijvervissen ... Waterkwaliteit | Waterbedrijf Vitens ... . Alles drie stellen ze hun eigen eisen aan het water in de vijver. Hieronder bekijken we, welke dat dat precies zijn. Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom gelden in alle landen van de Europese Unie (EU Europese unie) dezelfde normen voor de kwaliteit van het water. Deze normen staan in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staat onder meer: hoeveel zware metalen en andere stoffen er in het water mogen zitten; welke soorten vis in het water moeten ... Rob van der Leer van drinkwaterbedrijf Evides: "Wij hebb ... Trends in kwaliteit van natuur, 1990 - 2017 | Compendium ... ... ... Rob van der Leer van drinkwaterbedrijf Evides: "Wij hebben drie grote spaarbekkens in de Biesbosch, met daarin zogenoemd 'ruw water' dat we uit de Maas halen. Daar zijn we heel selectief in. De Maas is een regenrivier, waarbij de waterkwaliteit bij een hoge waterstand vaak beter is omdat de concentraties aan mogelijk schadelijke stoffen dan lager is. Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit drinkwater aan u te leveren. Wij controleren daarom het water 365 dagen per jaar. Toch krijgen wij regelmatig vragen van onze klanten over de kwaliteit van ons drinkwater. Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. De daling van de gemiddelde ecosysteemkwaliteit in natuurgebieden op het land is gestopt. De laatste jaren neemt de gemiddelde natuurkwaliteit van ecosystemen niet verder af maar ook niet duidelijk toe. In vergelijking met de trend op het land is de trend voor natuurkwaliteit in het zoete water de De provincies zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zwemwater. Op hun verzoek meten waterbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) de zwemwaterkwaliteit op officiële zwemwaterlocaties. De provincies communiceren naar het publiek en de pers over de zwemwaterkwaliteit en geven zwemwaarschuwingen af. De kwaliteit van water (Paperback). Uitgaande van het gegeven dat er voldoende schoon water nodig is om te kunnen leven, richt dit uitgebreide boek zich... 3. Verbeter de drainage van de bodem 'Ondanks dat Nederland bekend staat als waterland, is de bodem op veel plekken erg droog: we doen er alles aan om het water zo snel mogelijk af te voeren naar zee, een beetje té veel misschien', zegt De Bles. Om de kwaliteit te verbeteren is het goed om de drainage van onze bodem te verbeteren. Ook de manier waarop de kwaliteit van drinkwater gecontroleerd moet worden, is daarin vastgelegd. De bewaking van de volksgezondheid is ...