Bibliotheek PDF EPUB

De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950) - W. Balke

W. Balke boek De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950) Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1993-01-01
DIMENSIE: 8,68
ISBN: 9789023900788
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: W. Balke

Omschrijving:

none

... kerkorde. Modellen bij de kerkorde. De modellen bij de kerkorde - voor gemeenten, classes en stichtingen - zijn hier te vinden ... Recensies 277 - bmgn-lchr.nl ... .. Kerkordewijzigingen. De kerkorde van de Protestantse Kerk verandert voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. arbeidsveld de behoefte daaraan doet gevoelen, na ingewonnen advies van de generale diaconale commissie, voor dat onderdeel afzonderlijke instellingen in het leven roepen. Dit gebeurt door middel van een besluit dat bepalingen bevat omtrent de omvang van dat 2.1 De Commissie voor beginselen van K ... Dr. Hélène Evers - ETF ... . Dit gebeurt door middel van een besluit dat bepalingen bevat omtrent de omvang van dat 2.1 De Commissie voor beginselen van Kerkorde 14 2.2 Lid van de Generale Synode (1945-1947) 16 2.3 De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950) 17 2.4 De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde 18 2.5 Het apostolaat der kerk en het ontwerp-kerkorde 22 2.6 De vicaris 32 3. Artikelen over de kerkorde (1953-1967) 38 3.1 Modaliteit (1953) 38 Kerkorde. Op dit deel van de website vindt u de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze kerkorde is gebaseerd op de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1951. Sinds enkele jaren is de kerk bezig met revisie van deze kerkorde. Zowel de actuele als de originele versie van de kerkorde vindt u hier. De kerkorde is een ander woord voor het kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd in het protestantisme, uitgezonderd de Anglicaanse Kerk waar men - in navolging van de Rooms-Katholieke Kerk - het heeft over het canoniek recht.. In de meeste Nederlandse protestantse kerken geldt de Dordtse Kerkorde (DKO), of een afgeleide daarvan. De kerkorde van de PKN is mede afgeleid van de lutherse kerkorde. organisatie en kwaliteit die de kerkorde stelt te vol-doen", constateerde de commissie evaluatie kerkorde, die heeft onderzocht hoe de spelregels van de nieuwe. kerkorde in de praktijk functioneren. Het onderzoek. richtte zich dan ook op de vraag: Hoe kunnen we de. Bij de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen is massaal bezwaar aangetekend tegen de aanvaarding van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Om hoeveel ... Voor velen is de kerkorde een doolhof, waarin ze moeilijk hun weg kunnen vinden. De auteur wil hen behulpzaam zijn en geeft in dit handboek een praktische toelichting op de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Tussenorde met de regelingen in het kader van Samen op Weg. De synode zal voor de zomervakantie niet meer fysiek vergaderen. ... In 2019 verscheen een eerste concept voor de nieuwe kerkorde van GKv en NGK gezamenlijk. ... De commissie gaat ook in kaart brengen welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn en hoe haalbaar de ambities zijn. krachtens de Kerkorde aan de Commissie tot de Zaken zijn opgedragen. 3.2 De Algemene Vergadering houdt toezicht op de Commissie tot de Zaken en, voor zover en op de wijze als bij de reglementen is bepaald, op de kerkenraden, op de besturen van de raden en instellingen, op de predikanten en andere ambtsdragers. De commissie vernietigde het besluit van de kerkeraad van de gemeente Haarlem-Centrum om niethuwelijkse relaties van homoseksuelen en heteroseksuelen in te zegenen. Zij baseert zich hierbij op artikel XXI van de kerkorde, waarin wordt bepaald dat de kerk het huwelijk, „als een inzetting Gods", heilig zal houden. Vanaf heden is de beschrijving van het traject dat is doorlopen met de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) ... Vandaag hebben zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel geplaatst over de kerkorde. De strekking van beide artikelen is dat er te weinig aandacht is binnen kerkenraden voor de kerkorde. Contact Voorzitter: mr. J.R. Krol Secretaris (geen lid): mr. dr. H.M.C.W. Mudde-Blom, e-mail: [email protected] Postadres: Commissie van Beroep in Predikantszaken Kometenstraat 131, 1223 CJ Hilversum T (035) 6831137 Werkwijze De procedure van de commissie is vergelijkbaar met een procedure bij de burgerlijke rechter of met procedures voor arbitragecommissies. De procedure begint met een ... Doop, Eucharistie en Ambt . Verklaringen van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken . Lima, Peru, januari 1982 . Inhoud. Vragen aan de kerken 3.1 De kerkorde over het gravamen 13 3.2 Behandeling door de classicale vergadering Haarlem 13 3.3 Behandeling door het moderamen van de generale synode 14 4 Samenstelling, opdracht en werkzaamheden van de commissie 15 5 Het advies van de commissie aan de generale synode 17...