Bibliotheek PDF EPUB

SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALISMEEN DE EUR.GEM. EEN RECHTSVERG. - Vansteenkiste

SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALISMEEN DE EUR.GEM. EEN RECHTSVERG. U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1995-01-01
DIMENSIE: 6,82
ISBN: 9789033434303
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Vansteenkiste

Omschrijving:

SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALISMEEN DE EUR.GEM. EEN RECHTSVERG.

...ng met ons in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid binnen een Europese context ... wetten.nl - Regeling - Verdrag inzake sociale zekerheid ... ... . Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Woont u in Nederland, maar werkt u over de grens, of andersom? Dan kan het zijn dat u nie ... Sociale zekerheid in de EU - Uw Europa ... . Woont u in Nederland, maar werkt u over de grens, of andersom? Dan kan het zijn dat u niet onder de sociale zekerheid in Nederland valt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld geen AOW-pensioen opbouwt in Nederland, of dat u niet onder de Zorgverzekeringswet valt. Die bespreking wordt gevoed door een expertenrapport. Dat bekijkt hoe het staat met de ratificatie en naleving van de IAO-normen inzake sociale zekerheid, onder de titel: "Social security and the rule of law". Die titel geeft onmiddellijk de rode draad aan: sociale zekerheid is een recht, een mensenrecht zelf, en moet dus door elk land gegarandeerd worden. Sociale Zekerheid is volgens de stemmers een van de belangrijkste thema's tijdens deze verkiezingen. Dit zijn de standpunten van de acht grootste partijen: Sociale zekerheid in België Ook vreemdelingen kunnen recht hebben op bepaalde uitkeringen en op sociale dienstverlening. De voordelen die u als vreemdeling kunt genieten zijn sterk afhankelijk van de voorwaarden waaronder u op het Belgisch grondgebied verblijft. Compra SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALISMEEN DE EUR.GEM. EEN RECHTSVERG.. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Noté /5: Achetez SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALISMEEN DE EUR.GEM. EEN RECHTSVERG. de VANSTEENKISTE: ISBN: 9789033434303 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour 3 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, omvatten de in het eerste lid genoemde wetten geen verdragen of andere internationale overeenkomsten of supranationale wetgeving inzake sociale zekerheid die van kracht zijn tussen een van beide Verdragsluitende Staten en een derde Staat, of wetten en regelingen die zijn afgekondigd voor de specifieke uitvoering van deze internationale regelingen....