Bibliotheek PDF EPUB

Internationaal recht en vrouwen 2 dln - none

Je vindt hier Internationaal recht en vrouwen 2 dln pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1987-01-01
DIMENSIE: 9,80
ISBN: 9789027127983
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Internationaal recht en vrouwen 2 dln is een boek van Uitgeverij Kluwer Bv

... Les cinquante livres du Digeste, Dominique Gaurier (ed ... Vrouwenrechten projecten: 'gender equilty' in Afrika ... .) (3 vol., Paris 2017), met ... Vrouwen en kinderen die in 2019 het ISIS-gebied in Oost-Syrië verlaten, worden opgevangen door de Koerden. Ook de Koerden zeggen dat deze vrouwen zich voornamelijk hebben beziggehouden met ... Internationaal recht en vrouwen : de betekenis van het internationale recht voor vrouwen in Nederland toon extra info. onder red. van: H. van Maarseveen, D. Pessers [en] M. Gunning Te ... Internationaal en Europees recht | Rechtsgeleerdheid ... ... . van: H. van Maarseveen, D. Pessers [en] M. Gunning Terwijl in de hogere regionen van de Rechtspraak vrouwen goed vertegenwoordigd zijn, is dat in de top van de rechtswetenschap in Nederland bepaald niet het geval. Charlotte Perquin-Deelen concludeert in een artikel Ars Aequi dat slechts één op de vier juridische hoogleraren vrouw is. Perquin-Deelen wilde wel eens weten hoe het is gesteld met de […] Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ... 3.1.1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (BUPO-Verdrag) Dit Verdrag beschermt de rechten van vrouwen vooral via zijn artikelen 2, 3 en 26. Zij voorzien in gelijke rechten voor mannen en vrouwen en bevatten een verbod van discriminatie op grond van geslacht. 3.1.1.1 Art. 2 Zusterorganisaties van de Vereniging voor Vrouw en Recht. en andere nuttige links op het terrein van de rechtspositie van vrouwen. Proefprocessenfonds Clara Wichmann Het proefprocessenfonds biedt financiele ondersteuning voor juridische procedures die de positie van vrouwen kunnen verbeteren. Nationaal en Internationaal Recht in Nederland Het nationaal recht is natuurlijk het belangrijkste recht voor ons landje: Nederland. Echter, we zijn niet alleen aan ons nationale recht gebonden, er is namelijk ook nog een internationaal recht waar we ons aan dienen te houden. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht wilde het recht om te stemmen bijvoorbeeld af laten hangen van de 'kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand'. In het begin van de 20ste eeuw werd de strijd voor kiesrecht door veel vrouwen wel uitgebreid tot algemeen kiesrecht. Als de mensenrechten van vrouwen, zoals omschreven in internationale mensen-rechteninstrumenten, niet volledig worden erkend en doeltreffend beschermd, toegepast, uitgevoerd en gehandhaafd in zowel het nationale recht als de nationale praktijk op het gebied van familierecht, burgerlijk recht, strafrecht, arbeids- en handelsrecht en bestuursrechtelijke regels en voorschriften, bestaan zij ... internationaal recht en vrouwen: (complete set deel 1-2) [set van 2 boeken] [boekenreeks njb 10] deel 1: commentaren Gevonden boeken, volgens onderstaande selectiecriteria: (-) waar filter verwijderen waar De overheid wil gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor vrouwen en mannen. Vrouwen en mensenrechten het blijft voor velen een lastig ding hoewel de bekende uitspraak 'all humans are equal' luidt en ook vele grondwetten en zelfs de Verenigde Naties op dit principe gestoeld zijn. Oeigoerse vrouwen in de Chinese provincie Xinjiang worden gedwongen om zich te steriliseren of om een spiraaltje te plaatsen. Hiermee wil de Chinese overheid de islamitische populatie in de regio ... Anders dan in het Romeinse recht kon de man in Holland en Utrecht zelfs het onroerend goed van zijn vrouw zonder haar toestemming vervreemden (Van Leeuwen 1780, ; Groenewegen 1664, bij Inst. 2.8; Fockema Andreae 1906, II, p. 177). En in streken waar de vrouw haar eigen goed niet kon kwijtraken door een daad van haar man, kon dit vaak wel door ......