Bibliotheek PDF EPUB

Van kerndoel tot leerlijn - Marielle van der Stap

Marielle van der Stap Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: maart 2012
DIMENSIE: 4,16
ISBN: 9789088503245
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Marielle van der Stap

Omschrijving:

Van kerndoel tot leerlijn 7e druk is een boek van Marielle van der Stap uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088503245 Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Om de kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken is een concrete uitwerking van deze doelen nodig.Deze uitwerking biedt Van kerndoel tot leerlijn. Het geeft richtlijnen aan het formuleren van didactische doelen conform de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Ook in het reguliere onderwijs kan Van kerndoel tot leerlijn een prettig handvat zijn.De volgende vakgebieden worden beschreven: Rekenen Technisch lezen / Begrijpend lezen Spelling Taal Schrijven Natuur en Techniek Aardrijkskunde Geschiedenis

...lijn Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs Van kerndoel tot leerlijn Marielle van der Stap • Boek • paperback ... Referentiedoelen Rekenen groep 6 ... . Samenvatting . Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten. De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, ... 1-dec-2014 - Marielle van der Stap. Van kerndoel tot leerlijn. Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Plaats: 460.5 VAND. Nieuwsbrief leerlijnen - ... Leerlijn - Wikipedia ... . Van kerndoel tot leerlijn. Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Plaats: 460.5 VAND. Nieuwsbrief leerlijnen - december 2013 Van kerndoel tot leerlijn Veel scholen maken gebruik van de leerlijnen van Mariëlle van der Stap, die zij beschrijft in haar boek Van kerndoel tot leerlijn.Recent is er een nieuw boek uitgekomen, Van kerndoel tot referentieniveau Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de ... Tussendoelen zijn nauw verbonden met de leerlijnen. Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen, een tussendoel is een vast moment op die leerlijn. Hierdoor weet de leerkracht ongeveer op welk niveau zijn kind moet zitten om te voldoen aan de kerndoelen. VAN KERNDOEL TOT KLEUTERLIJN kleuteronderwijs, zoals het is bedoeld. Favoriet De kern- en tussendoelen zijn richtinggevend voor de inhoud van het onderwijsaanbod in de onderbouw van de basisschool. Deze doelen kunnen echter niet los gezien worden van de ... Ontwikkeling van het kind > Kleuter Opbrengstgericht werken > Doorlopende leerlijnen:...